logo-hy

mat chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» ամբիոնի  առաքելությունն է պատրաստել ճարտարագետ որակավորումով պատասխանատու և առաջատար մասնագետներ: Ամբիոնի ռազմավարական ծրագիրը միտված է շրջանավարտների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք պահանջված են հասարակության և աշխատաշուկայի կողմից: Կարևորվում է այն, որ Հյուսիսային համալսարանի շրջանավարտները արագ փոփոխվող շուկայի պայմաններում գտնեն իրենց տեղը, ցուցաբերեն ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու պատրաստակամություն, օժտված լինեն քննադատական և վերլուծական մտածողությամբ, միջանձնային հաղորդակցման հմտություններով, ինչպես նաև մասնագիտության նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումներով:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդում՝

 1. Մաթեմատիկական անալիզ
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
 3. Դիֆերեցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
 4. Հավանականությունների տեսություն  և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 5. Դիսկրետ մաթեմատիկա
 6. Ֆիզիկա
 7. Ինֆորմատիկա
 8. Կենսագործուն. անվտանգություն
 9. Համակարգչային գրաֆիկա
 10. Էլեկտրատեխնիկա
 11. Թվային  միկրոէլեկտրոնիկա
 12. Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 13. Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ
 14. ԷՀՄ սխեմատեխնիկա
 15. ԷՀՄ կազմակերպում
 16. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն
 17. Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ
 18. Համակարգչային ցանցեր և հեռահաղորդակցություն
 19. Համակարգչային ցանցերի կազմակերպում
 20. Ճարտարագիտական մոդելավորում
 21. Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ
 22. Ինտելեկտուալ համակարգեր
 23. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 24. Ծրագրավորման հիմունքներ
 25. Ծրագրային համակարգերի պաշտպանություն
 26. Ծրագրավորման տեխնոլոգիա
 27. Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 28. Ծրագրավորում. NET  միջավայրում
 29. Web-կայքերի ծրագրավորում
 30. Ծրագրային ապահովման նախագծում
 31. Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք և օգտագործում
 32. Տվյալների հենքերի նախագծում
 33. Համակարգային ծրագրավորում
 34. Ծրագրերի թեստավորում
 35. Համակարգչային ցանցերի ծրագրավորում
 36. Ծրագրավորման միջավայրեր
 37. Մոբայլ կիրառությունների նախագծում

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս` 1 պրոֆեսոր, 4 գիտությւոնների թեկնածու, դոցենտ, 1 ավագ դասախոս

Ամբիոնի վարիչ՝  Հ.Մկրտչյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 11:00-15:00

Գլխավոր

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

Անձնակազմ

Հայտարարություններ

Աուդիո և վիդեո կոնֆերանս համակարգերի մրցույթ

24.07.2018
Աուդիո և վիդեո կոնֆերանս համակարգերի մրցույթ

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ուսուցման դասընթացներ...

Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպման համար անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

23.07.2018
Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպման համար անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  Հյուսիսային համալսարանում «Հեռակա ուսուցման դասընթացների...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

map

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը