MANK psychology chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մանկավարժության և հոգեբանության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել մասնագիտական հարուստ գիտելիքներով զինված, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերած, համակողմանի ներդաշնակ զարգացած, որակյալ, ժամանակակից աշխատաշուկայում մրցունակ դասվարներ, դաստիարակներ և հոգեբաններ:

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը`

 1. Ֆիզիկական դաստիարակություն
 2. Մշակութաբանություն
 3. Գեղագիտություն
 4. Բարոյագիտություն
 5. Անատոմիա, տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցական հիգիենա
 6. Քաղաքացիական պաշտպանություն
 7. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
 8. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
 9. Մասնագիտության ներածություն (մանկավարժություն)
 10. Մանկավարժություն
 11. Մանկավարժության պատմություն
 12. Ընդհանուր հոգեբանություն
 13. Հատուկ մանկավարժություն
 14. Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն
 15. Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ
 16. Դպրոցի կառավարում
 17. Մանկավարժական մարդաբանություն
 18. Տեխնոլոգիա և դասավանդման  մեթոդիկա
 19. Մանկավարժական հողորդակցում
 20. Երաժշտություն և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 21. Կերպարվեստ և դրա  դասավանդման մեթոդիկա
 22. Ես և շրջակա աշխարհը /ինտեգրված դասընթաց/
 23. Տարիքային և կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն
 24. Տարրական դպրոցի մանկավարժություն
 25. Բնագիտության հիմունքներ և դրա դասավանդման մեթոդիկա
 26. Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման մեթոդիկա
 27. Մանկավարժական վարպետություն
 28.  Սոցիալական մանկավարժություն
 29. Գործնական մանկավարժություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 13 դասախոս, որոնցից 10-ը գիտությունների թեկնածուներ են, 5-ը՝  դոցենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  Ն. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ընդունելության ժամերը՝

Երեքշաբթի, հինգշաբթի՝  10:00-12:00 ուրբաթ՝ 12:30-14:30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


Դասախոսական կազմ

SARGSYAN

ՆԱԻՐՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

   
   
   
   
   

Անձնակազմ

Հայտարարություններ

Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

12.04.2018
Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ո...

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

28.03.2018
Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով2018թ. ապրիլի 3-ին, ժամը 14:30...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը