Roman chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրության» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել օտար լեզվի բանիմաց մասնագետներ՝ զինված խորը և հիմնավոր գիտելիքներով, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող բանասերներ և մանկավարժներ: Ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների դասավանդումը թույլ է տալիս պատրաստել մասնագետներ, որոնք ունեն թե՛ խորը մասնագիտական և թե՛ ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տնտեսագիտական, բնագիտական գիտելիքներ: Դասերն ընթանում են ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական պարապմունքներով, իսկ դասավանդման մեթոդների հիմքում ընկած է ինտերակտիվ դասավանդումը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը: Ուսումնական բուն գործընթացից զատ՝ ամբիոնում իրականացվում են նաև գիտական, կրթական և մշակութային նախագծեր:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների  դասավանդումը՝

 1. 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն           
 2. 20-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն
 3. Անտիկ գրականության պատմություն
 4. Առածաբանության թարգմանաբանական հիմնախնդիրները
 5. Արտասահմանյան գրականության պատմություն
 6. Արտասահմանյան գրականություն
 7. Բանավոր հաղորդակցության հմտություններ
 8. Բառագիտություն
 9. Գործաբանական լեզվաբանություն
 10. Գործնական քերականություն
 11. Գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ
 12. Երկրագիտություն (երկրորոդ օտար լեզու)
 13. Երկրագիտություն (հիմնական օտար լեզու)
 14. Երկրորդ մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն)
 15. Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա
 16. Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսություն
 17. Լեզվի պատմություն
 18. Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն)
 19. Մայրենի և օտար լեզուների զուգադրական վերլուծություն
 20. Ոճագիտություն
 21. Ռոմանագերմանական բանասիրության հիմունքներ
 22. Ռուս գրականության պատմություն
 23. Ռուսաց լեզու
 24. Վերածննդի արտասահմանյան գրականության պատմություն
 25. Տեսական հնչյունաբանություն
 26. Տեսական քերականություն
 27. Օտար լեզու (անգլերեն)
 28. Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
 29. Արտասահմանյան գրականություն  (հատուկ գլուխներ)
 30. Հիմնական օտար լեզու  (հատուկ գլուխներ)

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 9 դասախոս, որից՝ 2 բ.գ.թ., 2 դոցենտ

 Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝  Ք. Ռշտունի

Ընդունելության ժամերը՝

երկուշաբթի, երեքշաբթի՝ 09:30-14:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

Անձնակազմ

Հայտարարություններ

Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

12.04.2018
Պայմանագրի շնորհման հայտարարություն

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող «Հեռակա ո...

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

28.03.2018
Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով

Թրեյնինգ «Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» թեմայով2018թ. ապրիլի 3-ին, ժամը 14:30...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը