Գլխավոր Մեր մասին Ընդհանուր

Հաշվետվություններ

Մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաների ամբիոնի 2011-2012 ուս. տարվա
կատարված աշխատանքների հաշվետվություն

Բեռնել

Լրագրության և հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի՝
2011-2012 ուս. տարում կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն

Բեռնել

Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրության ամբիոնի՝ 2011-2012 ուս. տարվա
կատարած աշխատանքների հաշվետվություն

Բեռնել

Հյուսիսային համալսարանի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի 2011-2012
ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների մասին

Բեռնել

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: