Գլխավոր Մեր մասին Ղեկավարություն

Ռեկտորատ

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատի կազմը

 1. Մակիչյան Բորիս, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր
 2. Ասատրյան Գրիգոր, Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր, լրագրության և հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ, փիլիսոփայական փիտությունների թեկնածու
 3. Ջանինյան Ռայա, Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորի օգնական
 4. Մակիչյան Մանթաշ, Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր
 5. Մակիչյան Մհեր, Հյուսիսային համալսարանի պրոռեկտոր, տնտեսագիտության թեկնածու
 6. Հովսեփյան Վարուժան, Հյուսիսային համալսարանի ուսումնական վարչության պետ, տեխնիկական գիտությունգների թեկնածու, դոցենտ
 7. Զաքարյան Լիլիթ, Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչության պետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
 8. Խեչոյան Անի, Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավագիտության թեկնածու
 9. Կարապետյան Ռոմիկ, Հյուսիսային համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
 10.  Հայրապետյան Սվետլանա, Հյուսիսային համալսարանի դասախոս
 11. Հարությունյան Քրիստինե, Հյուսիսային համալսարանի լրագրության, մանկավարժության և հոգեբանության դեպարտամենտի դեկանի տեղակալ
 12.  Հարությունյան Նելլի, Հյուսիսային համալսարանի ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
 13. Հովհաննիսյան Սուսաննա, Հյուսիսային համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
 14. Միրզոյան Սահակ, Հյուսիսային համալսարանի ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ավագ գիտաշխոտող
 15. Մկրտչյան Նունե, Հյուսիսային համալսարանի հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դեկան

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: