Գլխավոր Մասնագիտություններ

Հայոց լեզու եւ գրականություն

031000-Հայոց լեզու և գրականություն

Մասնագիտության որակավորումները`

  • մանկավարժության բակալավր
  • բանասիրության բակալավր

Մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են`

  • հայերենը
  • հայոց գրավոր և բանահյուսական մշակույթը
  • գրականությունը
  • մանկավարժությունը, հայոց լեզվի և գրականության դասավադման մեթոդիկան։

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրության բակալավրը /031000.62/ բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` ՀՀ և արտերկրի հայակական դպրոցներում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, խմբագիր, սրբագրիչ, թանգարաններում, արխիվներում, Մատենադարանում լաբորանտ, թարգմանիչ:

“Հայոց լեզու և գրականություն” մասնագիտությամբ բանասիրության բակալավրը /031000.62/ բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է աշխատել հետևյալ բնագավառներում`գիտահետազոտական, կուլտուր-լուսավորական, կրթադաստիարակչական, խորհրդատվական:

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: