Գլխավոր Ուսանող Շրջանավարտ

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոն

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ


ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ, ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ, ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: