logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

hh NEWSLETTER en

     

 1111111111    amsagir for print 23 final version shapik    Amsagir 22    amsagir21   amsagir 20
 ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ  ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ
 N 24 N 23 N 22 N 21 N20
         
  amsagir18    amsagir16  AMSAGIR 15 01
 ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ  ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ  ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ   ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ  ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹ
 N 19                        N18  N17    N 16  15

Հայտարարություններ

INTERNATIONAL CONFERENCE

08.10.2021
INTERNATIONAL CONFERENCE

«ISSUES OF COMPETITIVE EDUCATION AND SCIENCE IN THE EVER-CHANGING WORLD»  ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4