logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

RD2

The  distance lectures by professors from the most prestigious and well-known universities of the world  have been  launched at  Northern University on May 31,  in the framework of which Robert Davtyan, a graduate of Massachusetts Institute of Technology and an employee of the Goldman Sachs Bank in New York, shared  his experience.

During  the meeting, Robert told how he had become the student of Massachusetts Institute of Technology, one of the best universities of the world, where he got  brilliant education and how he did  everything on his  own. Talking about getting education abroad, Robert Davtyan advised to learn foreign languages, acquire professional skills and always believe in one’s own strength. At the end of the meeting the pupils  had the opportunity to ask their questions and get answers.

The first distance learning meeting was attended by the rector of the Northern University B. Makichyan, Vice-Rector L. Fljyan, students, lecturers, as well as pupils  from a number of high schools of  Yerevan.

Highlighting such kind of meetings, Vice-Rector L. Fljyan mentioned “Robert Davtyan's example can be contagious for every student and pupil to have a significant contribution to technological, educational, organizational, financial and other spheres’’.

It is worth mentioning that  the next distance lecture will take place in “Tumanyan” branch of Alaverdi on 14 of June.

eatm 

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 2018 Թ. ԱՃԵԼ Է

2019թ. մայիսի 10-ին տեղի ունեցավ հանդիպում հայ և ռուս տնտեսագետների մասնակցությամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ: Հանդիպմանը հայկական կողմից մասնակցում էին Հյուսիսային համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արմեն Ճուղուրյանը, դոցենտ Հրայր Հանիսյանը, այլ աշխատակիցներ, իսկ ռուսական կողմից՝ Գ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագետներ Արտակ Գրիգորյանը և Գրիգոր Գրիգորյանը: Հանդիպման բոլոր մասնակիցներն ընդգծեցին ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև առևտրային ծավալների աճի բարձր տեմպերը: Մասնավորապես, դոցենտ Ա. Գրիգորյանի խոսքերով՝ 2018թ. արդյունքներով Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ երկրների հետ կազմել է 2 մլրդ 127 մլն դոլար, որից արտահանումը կազմել է 689 մլն, իսկ ներկրումը՝ 1 մլրդ 438 մլն դոլար: Առևտրային բալանսը եղել է բացասական՝ 749,2 մլն դոլարի չափով: Ընդհանուր առմամբ, ԵԱՏՄ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը 2018 թ. աճել է 12,8 տոկոսով, ընդ որում, արտահանումն աճել է ավելի շատ, քան ներկրումը, համապատասխանաբար 20,7 և 9,4 տոկոսով: Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը կազմել է ԵԱՏՄ ապրանքաշրջանառության 1,1 տոկոսը:

tumgitajoxov

On 15th of May Northern University held  an international conference with the headline “The Spiritual Heritage and Modernity of H. Tumanyan ”dedicated  to his 150th anniversary.

It is worth mentioning that it is the first international conference in  the Republic of Armenia  organized in that occasion,  as its initiator  Northern University is one of the leading Institutions in Tumanyan’s studies.

Due to the active work of the Vernatun Research Center (created  2009) the activities aimed at covering the life and work of the Armenian poet got a new impetus.

Though it sounds a little bit ambitious, however  we should mention that with the efforts of Northern University Polish and Arabian, Russian and Jewish scholars  also became experts  in the field of Tumanyan Studies. The evidence of this was the international conference held at University, where  scientists from Poland, Egypt, Israel and Russia  presented  reports.

The international conference held within the framework of the "Tumanyan 150" program had an unprecedented coverage. The best specialists of this field, professors, corresponding members of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, the best international experts and representatives of reputable Universities of foreign countries highlighted in their speeches that the first international conference dedicated to the 150th anniversary of Tumanyan was held at Northern University.

Before the conference, the students and professors of the University laid a wreath at the monument of Armen Tigranyan, emphasizing that the cooperation of Tumanyan and Tigranyan made Armenian culture rich with immortal masterpieces. Then the attendees became the participants of Mikoyants's exhibition of paintings at the University under the title of "The Tracks of Tumanyan ".

At the plenary session, the rector Boris Makichyan spoke about the events that had already become a reality within the framework of the "Tumanyan 150" program. Particularly, a tribute to the monument of  the writer was held at the "Tumanyan" section of Northern University of Alaverdi, "Tumanyan 150" commemorative medal was established ( given to those who have a significant contribution to the sphere of Tumanyan Studies) and so on.

And 150 pupils  from nearly 30 educational institutions of the Republic participated in the interscholastic competition, which was again  dedicated to the 150th anniversary of the Armenian poet. The results of the recitation contest have been summed up, and the results of essays and poetry contests will be announced next week.   The winners of  first prize will have an opportunity to study at Northern University for free at the first year of study,  winners of the second prize awardees will receive a 50% discount, and the third prize winning  pupils will have a trip to House Museum  of Tumanyan in Tbilisi.

It is of necessary to add that the international conference titled “The Spiritual Heritage and Modernity of Tumanyan" is the fourth such initiative organized by  the University over the last ten years.

Collections of materials from three international and republican conferences will soon be enhanced by another digest of articles with   luxurious print, which will be sent to foreign  colleagues.

And on May 16, the international conference will continue in different sections, where  the leading experts will present thematic reports.

 

Հայտարարություններ

Համադպրոցական մրցույթի ամփոփիչ արդյունքներ

13.05.2019
Համադպրոցական մրցույթի ամփոփիչ արդյունքներ

   Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված համադպրոցական մրցույթի «Թ...

ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.04.2019
 ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

                  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 150-ԱՄ...

Main News