logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

monitoring

The  Experts of the National Center for Professional Education Quality Assurance had  a one-day visit to Northern University on December 25. The purpose of the visit was to monitor the quality of the internal quality assurance systems of the educational institutions that have  institutional accreditation. During the meeting ANQA experts studied the quality assurance system of the university, had ,meetings  with the university leadership, lecturers,  heads of the chairs  and students. The visit was summarized by the examination of the documents and closed discussion.

Հայտարարություններ

Միջազգային ֆորումին մասնակցելու հրավեր

21.05.2020
Միջազգային ֆորումին մասնակցելու հրավեր

Սիրելի ուսանողներ հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու «Եվրասիական տարածաշրջան» թեմայո...

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

13.05.2020
ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

  «Հորիզոն-2100» գիտական, գիտագործնական և գիտաֆանտաստիկ աշխա­տանք­ն...

Main News