logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

The results of interscholastic competition  dedicated to 150th anniversary of Tumanyan

Nomination – “The Best Reciter of Tumanyan’s Poetry”

 First Prize

Galstyan Edita,  High School N 94 after named after G. Margaryan

Atabekyan Karine, High School N 94 after named after G. Margaryan

Pepanyan Arevik, Secondary School N 2 of Odzun

Second Prize

Betlemian Betray, High School N 94 after named after G. Margaryan

Yesayan Vahe, High School N 46 of  Yerevan

Bejyan Maria, Nor Hachn High School

Alikhanyan Yevgine, Alaverdi High School N 8  named after Sayat-Nova

Third prize

Avetisyan Tatevik,  High School N 94 after named after G. Margaryan

Marianna Hovhannisyan, Secondary School N 2 in Meghri

Galoyan Shoghik, Yerevan State College of Informatics

Angela Khachatryan, High School N 127 of  Yerevan

Hovsepyan Seda, High School N 127 of  Yerevan

Հայտարարություններ

online open lecture

11.07.2020
online open lecture

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Main News