logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

School 01

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրության ամբիոնի (անգլերեն լեզվի և գրականության) դասախոսի պաշտոնի համար:

 Հիմնական պահանջները՝

  • ունի գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ,
  • տվյալ մասնագիտության գծով գիտության թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան,
  • ունի մասնագիտական առարկայական ծրագրեր կազմելու ունակություն,
  • իր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
  • ունի համակարգչով աշխատելու ունակություն,

Դիմելու վերջնաժամկետը՝

15 նոյեմբերի 2019թ.

Հասցե` Երևան, Ալեք Մանուկյան 15ա:

Մրցույթին մասնակցելու կարգի և հիմնական պարտականություններին ծանոթանալու համար զանգահարել   (010)  55 40 56  (093) 758555

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

08.11.2019
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ Ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրու...

Թափուր աշխատատեղ

19.09.2019
Թափուր աշխատատեղ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ մաթեմատիկայի, ի...

Main News