logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

seviliya

Ուշադրություն!!

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագործակցության հուշագրի հիման վրա, Էրազմուս+ K171 շարժունության ծրագրով Հյուսիսային համալսարանի ուսանողները և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել շարժունության ծրագրին 2024-2025 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում: Ուսանողների շարժունության ծրագրի տևողությունը 5 ամիս է, իսկ վարչակազմի շարժունության տևողությունը՝ 5 օր: Համալսարանը մրցութային կարգով ընտրելու է 1 դասախոս, և 2 ուսանող, որոնցից մեկը՝ բակալավրական կամ մագիստրոսական կրթական ծրագրով,իսկ մյուսը՝ ասպիրանտուրայի: Մրցույթի առաջին փուլին մասնակցելու համար ուսանողները հետևյալ փաստաթղթերը պետք է ուղարկեն համալսարանի Արտաքին կապերի բաժնի պետ Արուսյակ Իվանյանի էլեկտրոնային հասցեին` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: Մրցույթի համար պետք է ներկայացնել`

 1. 1.Ինքնակենսագրություն (CV, Europass)
 2. 2.Տեղեկանք առաջադիմության մասին
 3. Տեղեկանք անգլերենի առնվազն B1 մակարդակի իմացության մասին (եթե առկա է)
 4. 4.Նամակ-նպատակ շարժունության ծրագրին մասնակցելու համար

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները փաստաթղթերը պետք է ուղարկեն Հյուսիսային համալսարանի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ Թեհմինե Բաղդասարյանի էլեկտրոնային հասցեին` tehmine1900@rambler.ru:

 1. Ինքնակենսագրություն (CV, Europass)
 2. Տեղեկանք անգլերենի առնվազն B2 մակարդակի իմացության մասին (եթե առկա է)
 3. Նամակ-նպատակ շարժունության ծրագրում մասնակցելու համար
 4. Տեղեկանք Հյուսիսային համալսարանում հիմնական աշխատանքի վերաբերյալ

Մրցույթի արդյունքում ընտրված հաղթող ուսանողի և դասախոսի դիմումները համապատասխան փաստաթղթերով կուղարկվեն Սևիլիայի համալսարան: Փաստաթղթերի ուղարկման վերջնաժամկետը Մայիսի 21-ն է:

Մաղթում ենք հաջողություն

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն

erazmus

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագործակցության հուշագրի հիման վրա, Էրազմուս+ K171 շարժունության ծրագրով Հյուսիսային համալսարանի ուսանողները և դասախոսները կարող են մասնակցել շարժունության ծրագրին 2024-2025 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում: Ուսանողների շարժունության ծրագրի տևողությունը 5 ամիս է, իսկ դասախոսների շարժունության տևողությունը 7 օր: Համալսարանը մրցույթային կարգով ընտրելու է 1 դասախոս և 1 ուսանող: Մրցույթի առաջին փուլին մասնակցելու համար ուսանողները հետևյալ փաստաթղթերը պետք է ուղարկեն համալսարանի Արտաքին կապերի բաժնի պետ Արուսյակ Իվանյանի էլեկտրոնային հասցեին` arusyakivanyan@gmail.com: Մրցույթի համար պետք է ներկայացնել`
🔷Տեղեկանք առաջադիմության մասին
🔷Տեղեկանք անգլերենի առնվազն B1 մակարդակի իմացության մասին (եթե առկա է)
🔷Նամակ-նպատակ շարժունության ծրագրին մասնակցելու համար
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները փաստաթղթերը պետք է ուղարկեն Հյուսիսային համալսարանի Մարդկային ռեսուրսների և կառավարման բաժնի պետ Թեհմինե Բաղդասարյանի էլեկտրոնային հասցեին` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
🔷 Ինքնակենսագրություն (CV)
🔷Տեղեկանք անգլերենի առնվազն B2 մակարդակի իմացության մասին (եթե առկա է)
🔷Նամակ-նպատակ շարժունության ծրագրում մասնակցելու համար
🔷Տեղեկանք Հյուսիսային համալսարանում հիմնական աշխատանքի վերաբերյալ։
Մրցույթի արդյունքում ընտրված հաղթող ուսանողի և դասախոսի դիմումները համապատասխան փաստաթղթերով կուղարկվեն Սևիլիայի համալսարան: Փաստաթղթերի ուղարկման վերջնաժամկետը փետրվարի 8-ն է:
Մաղթում ենք հաջողություն
Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսի թափուր հաստիքի համար

Վերջնաժամկետ՝   02.02.2024թ.

Հյուսիսային համալսարանը փնտրում է «Իրավագիտության և հասարակագիտական առարկաների» ամբիոնում «Կրիմինալիստիկա» (քրեագիտություն) առարկայի գծով դասախոսի:

Պարտադիր պահանջներ՝

 • ունենա բարձրագույն կրթություն (առնվազն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան),
 • իմանա ոլորտի նորմատիվ իրավական հենքը (ՀՀ Սահմանադրություն, «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտեր), կրթական պետական չափորոշիչները, ինչպես նաև ամբիոնի գործառույթներին առնչվող ներքին իրավական ակտերը,
 • ունենա մասնագիտական և մանկավարժության հմտություններ,
 • կարողանա և՛ բանավոր, և՛ գրավոր հաղորդակցվել օտար լեզուներով[1] և գերազանց հայերեն լեզվով,
 • տիրապետի համակարգչով և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններին:

Դասախոսի գործունեությանը ներկայացվող այլ պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված դասախոսի իրավունքների և պարտականությունների նկարագրով (կից փաստաթուղթ):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեին։

 

[1] Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի A2 և B1 մակարդակին համապատասխան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վարիչների պաշտոնների համար՝

 • Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
 • Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոն
 • Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
 • Լեզուների, գրականության և լրագրության ամբիոն:

 

Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներ՝

 

Ամբիոնի վարիչի գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված ամբիոնի վարիչի պաշտոնի անձնագրով (կից փաստաթուղթ):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

 •  դիմում ռեկտորի անունով,
 • ինքնակենսագրություն,
 • գիտական (որակավորման) աստիճանը - գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները,
 • տպագրված  գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
 • տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ
 • նամակ-նպատակ։

Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել համալսարանի էլեկրոնային հասցեով՝  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:  Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում դեկտեմբերի 15-ը:

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է  դեկանների մրցույթ՝ հետևյալ ֆակուլտետներում

 1. Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետ,
 2. Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ,
 3. Իրավագիտության ֆակուլտետ:

Դեկանի գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնի անձնագրով՝ տեսնել այստեղ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • դիմում ռեկտորի անունով,
 • ինքնակենսագրություն,
 • գիտական (որակավորման) աստիճանը և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները,
 • տպագրված  գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
 • տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ, 
 • նամակ-նպատակ։

Փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել համալսարանի էլեկտրոնային հասցեով՝   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ։Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում դեկտեմբերի 15-ը :

Main News

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...