logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

Janinyan

Raya Janinyan

Vice-Rector for Admissions and Finance

Tel: (+37410) 57 33 17

FLJYAN1

Lusine Fljyan

Vice-Rector for Education, Research and Internalisation

Tel: (+37410) 55 97 76

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Mantash Makichyan

Vice-Rector for Economic Affairs

Tel: (+37410) 55 97 76

Main News

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Map