logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

education quality en

To create a new Text Separator Menu Item: Select Menus → [name of the menu] from the drop-down menu on the back-end of ...

Հայտարարություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

16.07.2019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿ...

Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջը հայտարարում է ընդունելություն

16.07.2019
Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջը հայտարարում է ընդունելություն

  Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջը հայտարարում է ընդունելություն հետ...

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
moodle top4
Scool