logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

US KHOR en

Ուսանողական խորհուրդ

Main News

Հայտարարություններ

INTERNATIONAL CONFERENCE

08.10.2021
INTERNATIONAL CONFERENCE

«ISSUES OF COMPETITIVE EDUCATION AND SCIENCE IN THE EVER-CHANGING WORLD»  ...

Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

29.09.2021
Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ   Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կու...

Map

globus
lr 1 en
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4