logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատի նիստ

2018թ. սեպտեմբերի 24-ին, ժամը 14:30 (փոքր դահլիճ)

 

                                                       

                  Օրակարգ

 

    • Սեպտեմբերի 26-ին ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձի առթիվ համալսարանում հանդիսության կազմակերպման մասին /զեկուցող՝ Հ․ Քնաջյան/։
    • Համալսարանում սահմանված անվճար ուսուցման և անվանական կրթաթոշակներ շնորհելու մրցույթների արդյունքների ամփոփման մասին /զեկուցող՝ ֆակուլտետների դեկաններ/։
    • 2018-2019 ուստարվա դասաբաշխումների՝ ուսումնական պլաններին համապատասխանության մասին /զեկուցող՝ համալսարանի ուսումնական վարչության ղեկավար Վ․ Հովսեփյան/։
    • Ընթացիկ հարցեր։

Հայտարարություններ

Թափուր աշխատատեղ

16.10.2018
Թափուր աշխատատեղ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ ամբիոններում ամբիոնի...