logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

mat chair

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» ամբիոնի  առաքելությունն է պատրաստել ճարտարագետ որակավորումով պատասխանատու և առաջատար մասնագետներ: Ամբիոնի ռազմավարական ծրագիրը միտված է շրջանավարտների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք պահանջված են հասարակության և աշխատաշուկայի կողմից: Կարևորվում է այն, որ Հյուսիսային համալսարանի շրջանավարտները արագ փոփոխվող շուկայի պայմաններում գտնեն իրենց տեղը, ցուցաբերեն ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու պատրաստակամություն, օժտված լինեն քննադատական և վերլուծական մտածողությամբ, միջանձնային հաղորդակցման հմտություններով, ինչպես նաև մասնագիտության նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումներով:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդում՝

 1. Մաթեմատիկական անալիզ
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
 3. Դիֆերեցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
 4. Հավանականությունների տեսություն  և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 5. Դիսկրետ մաթեմատիկա
 6. Ֆիզիկա
 7. Ինֆորմատիկա
 8. Կենսագործուն. անվտանգություն
 9. Համակարգչային գրաֆիկա
 10. Էլեկտրատեխնիկա
 11. Թվային  միկրոէլեկտրոնիկա
 12. Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 13. Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ
 14. ԷՀՄ սխեմատեխնիկա
 15. ԷՀՄ կազմակերպում
 16. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն
 17. Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ
 18. Համակարգչային ցանցեր և հեռահաղորդակցություն
 19. Համակարգչային ցանցերի կազմակերպում
 20. Ճարտարագիտական մոդելավորում
 21. Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ
 22. Ինտելեկտուալ համակարգեր
 23. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 24. Ծրագրավորման հիմունքներ
 25. Ծրագրային համակարգերի պաշտպանություն
 26. Ծրագրավորման տեխնոլոգիա
 27. Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 28. Ծրագրավորում. NET  միջավայրում
 29. Web-կայքերի ծրագրավորում
 30. Ծրագրային ապահովման նախագծում
 31. Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք և օգտագործում
 32. Տվյալների հենքերի նախագծում
 33. Համակարգային ծրագրավորում
 34. Ծրագրերի թեստավորում
 35. Համակարգչային ցանցերի ծրագրավորում
 36. Ծրագրավորման միջավայրեր
 37. Մոբայլ կիրառությունների նախագծում

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս` 1 պրոֆեսոր, 4 գիտությւոնների թեկնածու, դոցենտ, 1 ավագ դասախոս

Ամբիոնի վարիչ՝  Հ.Մկրտչյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 11:00-15:00

Գլխավոր

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

Անձնակազմ

Հայտարարություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

20.09.2018
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

17.09.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հնարավորություն է տրվում մասնակցելու միջազգային փոխանակման ծրագրին 2018թ. Երևան...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

map

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը