logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել տնտեսագետ կառավարչի մասնագիտության պատասխանատու, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ:

 

Ամբիոնի  գործունեության հիմնական ուղղությունները.

 1. Իրականացնել կրթական ծրագրեր, որոնք ամբիոնի շրջանավարտներին հնարավորություն կտան լինելու ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտի հաջողակ պրակտիկ մասնագետներ:
 2. Իրականացնել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 3. Ուսանողների մոտ զարգացնել տնտեսագիտության և կառավարման՝ որպես մասնագիտության արժևորման և մասնագիտության նկատմամբ  պատասխանատվու­թյան զգացում:
 4. Ընդլայնել ամբիոնի համագործակցության շրջանակները ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը՝

 1. Ազգային հաշիվների համակարգ
 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 3. Աուդիտի հիմունքներ
 4. Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
 5. Ապահովագրական գործ
 6. Առաջնորդություն
 7. Արտադրողական ուժերի տեղաբաշխում
 8. Արտադրության կազմակերպում և պլանավորում
 9. Բանկային հաշվառում
 10. Բանկային մենեջմենթ
 11. Բիզնեսի վիճակագրություն
 12. Բնապահպանման և բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 13. Բորսայական գործ և արժեթղթերի շուկա
 14. Գնագոյացումը շուկայական էկոնոմիկայում
 15. ԳՏԱ կանխատեսման մեթոդները
 16. Ընդհանուր տնտեսագիտություն
 17. Ժողովրդագրության և աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 18. Ինովացիոն կառավարում
 19. Ծառայությունների էկոնոմիկա
 20. Կազմակերպման տեսություն
 21. Կառավարչական հաշվառում
 22. Կառավարչական որոշումների ընդունում   
 23. Կոնտրոլինգ
 24. Կոնֆլիկտների կառավարում
 25. Կորպորատիվ կառավարում
 26. Հակաճգնաժամային կառավարում
 27. Համաշխարհային տնտեսական աշխարհագրություն
 28. Հանրային ծառայություն
 29. Հանրային կառավարում
 30. Հաշվային քաղաքականություն
 31. Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային փաթեթներ
 32. Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
 33. Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 34. Հաշվապահական հաշվառումը հանրային ոլորտում
 35. Հաշվապահական միջազգային ստանդարտներ
 36. Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
 37. ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական աշխարհագրություն
 38. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
 39. Ձեռներեցության հիմունքներ
 40. Ճյուղի տնտեսագիտություն և մենեջմենթ
 41. Մաթմոդելները տնտեսագիտության մեջ
 42. Մակրոտնտեսական կառավարում և կանխատեսում
 43. Մակրոտնտեսական կարգավորում
 44. Մասնագիտության ներածություն
 45. Մարքեթինգի հիմունքներ
 46. Մաքսային քաղաքականություն
 47. Մեգաէկոնոմիկա
 48. Մենեջմենթի հիմունքներ
 49. Միկրոէկոնոմիկա
 50. Միջազգային առևտուր
 51. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 52. Նախագծերի կառավարում
 53. Շինարարության էկոնոմիկա
 54. Որակի կառավարում
 55. Ռազմավարական կառավարում
 56. Ռազմավարական հաշվառում
 57. Ռազմավարական պլանավորում
 58. Ռիսկերի կառավարում
 59. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն
 60. Սպասարկման ոլորտի էկոնոմիկա և կազմակերպում
 61. Սպասարկման ոլորտի կառավարում
 62. Վարչարարության հիմունքներ
 63. Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն
 64. Տնտեսագիտական սոցոլոգիա
 65. Տնտեսագիտության տեսություն
 66. Տնտեսագիտություն
 67. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
 68. Տնտեսական դիվանագիտություն
 69. Տնտեսական մրցակցության կարգավորում      
 70. Տնտեսական ուսմունքների պատմություն
 71. Տնտեսական պատմություն
 72. Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ
 73. Ֆինանսական հաշվառում
 74. Ֆինանսական մենեջմենթ
 75. Ֆինանսական շուկաներ
 76. Ֆինանսներ և վարկ
 77. Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են գիտությունների 5 դոցենտ, 1 պրոֆեսոր, 3 ասիստենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  Ա. Ճուղուրյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ՝ 12:00-14:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ

Անձնակազմ

Հայտարարություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

20.09.2018
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

17.09.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հնարավորություն է տրվում մասնակցելու միջազգային փոխանակման ծրագրին 2018թ. Երևան...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

map

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը