logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

<հ1>Philology

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

/ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

  
                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   

                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

     ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

       /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  
   

                                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                   II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ      1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4         3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 5-6 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
7-8 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալ դասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալ դասին
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալ դասին
7-8 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 7-8      
ուրբաթ 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6
7-8       7-8
շաբաթ 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8
   

                                                                                                        ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                       II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                             III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Հիմանական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
3-4 3-4 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 5-6 Ոճագիտություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8 7-8 Տեսական քերականություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Տեսական քերականություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 1-2 Մանկավարժության պատմություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
3-4 Երկրագիտություն/հիմնական օտար լեզու/ Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Թարգմանության տես.և պրակտիկա Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6       5-6 Էկոլոգիա Համբարձումյան Անուշ միանալդասին
7-8       7-8 Տեսական քերականություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Ոճագիտություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4       3-4 Մանկավարժության պատմություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
5-6 Երկրագիտություն/II մասն. օտար լեզու/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Էկոլոգիա Համբարձումյան Անուշ միանալդասին
7-8 Թարգմանության տես.և պրակտիկա Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8 Երկրագիտություն/հիմնական օտար լեզու/ Մարգարյան Մերի միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Երկրագիտություն/II մասն. օտար լեզու/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Մանկավարժության պատմություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4
5-6 Ոճագիտություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6
7-8 Տեսական քերականություն Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8
ուրբաթ 1-2 Արտասահմանյան  գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 1-2 Ոճագիտություն Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 Թարգմանության տես.և պրակտիկա Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Թարգմանության տես.և պրակտիկա Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Երկրագիտություն/II մասն. օտար լեզու/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Արտասահմանյան  գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
7-8 Երկրագիտություն/հիմնական օտար լեզու/ Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8      
շաբաթ 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 3-4
5-6 5-6
7-8 7-8


                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                    II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                             III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 5-6 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2       1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4       3-4 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
7-8 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
7-8 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 7-8      
ուրբաթ 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
5-6 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6      
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Հիմնական օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
5-6 5-6 Բառագիտություն Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 1-2 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպ. Մնացականյան Վահե միանալդասին
5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին+
5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
7-8 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2      
3-4 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ.պահպ. Մնացականյան Վահե միանալդասին 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 Հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին 5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին+
5-6 Բառագիտություն Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին 5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
7-8 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8      
շաբաթ 1-2       1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 3-4
5-6 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6
7-8       7-8

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
3-4 3-4 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին
5-6 5-6      
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 1-2 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
5-6 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 5-6 Էկոլոգիա Համբարձումյան Անուշ միանալդասին+
7-8 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8 Մանկավարժության պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Էկոլոգիա Համբարձումյան Անուշ միանալդասին+
7-8       7-8 Ձևաբանություն Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 3-4      
5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 5-6 Ձևաբանություն Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
7-8 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8 Մանկավարժության պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
ուրբաթ 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 3-4
5-6 5-6
7-8 7-8
շաբաթ 1-2       1-2      
3-4 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ    
5-6 Ռուսաց լեզվի պրակտիկում Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ    
7-8 II մասնագիտ. օտար լեզու/իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ միանալդասին 7-8      

   

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                   II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                       III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին
3-4 3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին 5-6 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդիկա Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին
3-4 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկա Բախուդարյան Վահե միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկա Բախուդարյան Վահե միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8       7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
ուրբաթ 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
5-6       5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին 3-4
5-6 Մաթեմատիկա Բախուդարյան Վահե միանալդասին 5-6
7-8       7-8

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                             II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                      III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Երաժշտություն և դրա դաս.մեթոդիկա Ղարիբյան Շուշանիկ միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8       7-8 Մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6       5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 3-4 Տարիքային և կրտսեր դպրոց.հոգեբան. Մամիկոնյան Մարինե միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տ․ միանալդասին 5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8 Մանկավարժություն Վարդանյան Մարիա միանալդասին 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Երաժշտություն և դրա դաս.մեթոդիկա Ղարիբյան Շուշանիկ միանալդասին
7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 7-8     միանալդասին
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 1-2 Տարիքային և կրտսեր դպրոց.հոգեբան. Մամիկոնյան Մարինե միանալդասին
3-4 Ֆիզիկական դաստիարակ.դաս.մեթոդիկա Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
7-8       7-8 Ֆիզիկական դաստիարակ.դաս.մեթոդիկա Ղազարյան Լուսինե միանալդասին

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
3-4 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
7-8 7-8 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
5-6 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
5-6       5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
7-8       7-8 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 5-6 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Կերպարվեստ և դրա դաս.մեթոդիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Կերպարվեստ և դրա դաս.մեթոդիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
7-8 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 7-8      

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                     II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                      III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
7-8       7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
երեքշաբթի 1-2       1-2 Դպրոցի կառավարում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Դպրոցի կառավարում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Դպրոցի կառավարում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
7-8 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 7-8 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2      
3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 5-6 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին 7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
հինգշաբթի 1-2       1-2 Դպրոցի կառավարում Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 3-4 Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
5-6 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 5-6 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալդասին
7-8 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 7-8 Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին
ուրբաթ 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                            II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                           III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին
3-4 3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդ. Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 5-6 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկեր.ձև.մեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին 5-6 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթոդիկա Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2 Մանկավարժություն Ավանեսով Էռնեստ միանալդասին
3-4 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
5-6       5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին 3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6       5-6 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Սիլվա միանալդասին
5-6 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկեր.ձև.մեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
7-8 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկեր.ձև.մեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 7-8      
               
շաբաթ 1-2 Հատուկ հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Հատուկ հոգեբանություն ԿակոյանՍյուզաննա միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Երաժշտություն և դրա դաս.մեթոդիկա Ղարիբյան Շուշանիկ միանալդասին
3-4 3-4 Տարիքային և մանկան հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին
5-6 5-6 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 Երեխայի ֆիզիկ.դաստիարակ.տես.ևմեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 5-6 Երեխայի ֆիզիկ.դաստիարակ.տես.ևմեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
7-8 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն  Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 3-4 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
5-6 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 5-6 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 1-2 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
5-6 Հայ մանկավարժ.մտքի պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Երաժշտություն և դրա դաս.մեթոդիկա Ղարիբյան Շուշանիկ միանալդասին
7-8 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 7-8      
ուրբաթ 1-2 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
3-4 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 3-4 Երեխայի ֆիզիկ.դաստիարակ.տես.ևմեթ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
5-6       5-6 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2       1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4       3-4
5-6 Տարիքային և մանկան հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին 5-6
7-8 Տարիքային և մանկան հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա միանալդասին 7-8

 ​

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                          II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                                     III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
3-4 3-4 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
5-6 5-6 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 1-2 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
3-4 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 3-4 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
5-6 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին 7-8 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Ն․ միանալդասին 1-2 Գեղագիտություն Հարությունյան Ա․ միանալդասին
3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 3-4 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
5-6 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 5-6 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկ.ձև.մեթոդ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
7-8 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին 7-8 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
ուրբաթ 1-2 Կերպարվեստ և դրա դաս.մեթոդիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Կերպարվեստ և դրա դաս.մեթոդիկա Հարությունյան Ա․ միանալդասին
3-4 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին 3-4 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին
5-6 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 5-6 Նախադպրոցական մանկավարժություն Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
7-8       7-8 Վաղ և ն/դ տարիքի երեխ.ընտ.դաստ.հիմ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին

 

 

                                                                                                                ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Ն/դ կրթության կառավարում Ղազարյան Լ․ միանալդասին
3-4 3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Ա․ միանալդասին
5-6 5-6 Ն/դ ուսուցման խաղային տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մ․ միանալդասին
7-8 7-8 Ն/դ հաստ.ֆինանս.-տնտես.գործ.կազմ. Ղազարյան Լ․ միանալդասին
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Մասնագիտ.կրթ.ժամանակ.տեխնոլոգ. Վարդանյան Մ․ միանալդասին 3-4 Մասնագիտ.կրթ.ժամանակ.տեխնոլոգ. Վարդանյան Մ․ միանալդասին
5-6 Ն/դ ուսուցման խաղային տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մ․ միանալդասին 5-6 Ն/դ ուսուցման խաղային տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մ․ միանալդասին
7-8 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 7-8 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Ն/դ կրթության կառավարում Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 1-2      
3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Ն/դ ուսուցման խաղային տեխնոլոգիաներ Վարդանյան Մարիա միանալդասին
5-6 Ն/դ հաստ.ֆինանս.-տնտես.գործ.կազմ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 5-6 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
7-8       7-8 Ն/դ կրթության կառավարում Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
հինգշաբթի 1-2       1-2 Ն/դ հաստ.ֆինանս.-տնտես.գործ.կազմ. Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Ն/դ կրթության կառավարում Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6      
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին 1-2 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Սոցիալական մանկավարժություն Հարությունյան Արմեն միանալդասին
5-6 Մասնագիտ.կրթ.ժամանակ.տեխնոլոգ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին 5-6 Մասնագիտ.կրթ.ժամանակ.տեխնոլոգ. Վարդանյան Մարիա միանալդասին
7-8       7-8 Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա Մկրտչյան Նունե միանալդասին

 

 

                                                                                          ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                            II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը                            III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին
3-4 3-4 Հայ մամուլի պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին
5-6 5-6 Ժուռնալիստական էթիկա Մարդյան Գոհար միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․ հեռավար 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Ժուռնալիստական էթիկա Մարդյան Գոհար միանալդասին 3-4
5-6 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 5-6
7-8 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 7-8
չորեքշաբթի 1-2 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գոհարիկ հեռավար
3-4 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին 3-4 ԶԼՄ տեխ.միջոցներ/թերթի ձևավորում/ Ալեքսանյան Արփինե միանալդասին
5-6 Հայ մամուլի պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին 5-6 Հայ մամուլի պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին
7-8 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 7-8 Ռադիոժուռնալիստիկա Հակոբյան Գայանե միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Ժուռնալիստական էթիկա Մարդյան Գոհար միանալդասին 1-2 Հայ մամուլի պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին
3-4 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին 3-4 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
5-6 Հայ մամուլի պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին 5-6 Հայ գրականության պատմություն Դավթյան Վարդուհի միանալդասին
7-8 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալդասին 7-8      
ուրբաթ 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին 1-2 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Քնարիկ միանալդասին
3-4 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 3-4 Ռադիոժուռնալիստիկա Հակոբյան Գայանե միանալդասին
5-6 Ռադիոժուռնալիստիկա Հակոբյան Գայանե միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8 ԶԼՄ տեխ.միջոցներ/թերթի ձևավորում/ Ալեքսանյան Արփինե միանալդասին 7-8 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին 
3-4 3-4 Ժուռնալիստական վարպետություն Բաղդասարյան Արթուր միանալդասին 
5-6 5-6 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին 
7-8 7-8 Եթերի և մամուլի լեզուն և ոճը Մարդյան Գոհար միանալդասին 
երեքշաբթի 1-2       1-2 Արտ.երկրների ժուռն.պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին 
3-4 Տեղեկատվ.պատերազմներ և անվտանգ. Հակոբյան Գայանե միանալդասին  3-4 Եթերի և մամուլի լեզուն և ոճը Մարդյան Գոհար միանալդասին 
5-6 Եթերի և մամուլի լեզուն և ոճը Մարդյան Գոհար միանալդասին  5-6 Տեղեկատվ.պատերազմներ և անվտանգ. Հակոբյան Գայանե միանալդասին 
7-8 Արտ.երկրների ժուռն.պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին  7-8 Գովազդ և հանրային հարաբերություններ Հակոբյան Գայանե միանալդասին 
չորեքշաբթի 1-2       1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ           
3-4 Տեղեկատվ.տեխնոլոգ.և ժուռնալիստիկա Աբրահամյան Աստղիկ միանալդասին  3-4
5-6 Տեղեկատվ.պատերազմներ և անվտանգ. Հակոբյան Գայանե միանալդասին  5-6
7-8 Ժամանակակից հրապարակախոսություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին  7-8
հինգշաբթի 1-2 Ռուս գրականության պատմություն Հովհաննիսյան Գայանե միանալդասին  1-2 Ժուռնալիստական վարպետություն Բաղդասարյան Արթուր միանալդասին 
3-4 Ժուռնալիստական վարպետություն Բաղդասարյան Արթուր միանալդասին  3-4 Արտ.երկրների ժուռն.պատմություն Մարդյան Գոհար միանալդասին 
5-6 Ժուռնալիստիկայի ժանրեր Հակոբյան Գայանե միանալդասին  5-6 Եթերի և մամուլի լեզուն և ոճը Մարդյան Գոհար միանալդասին 
7-8 Հետաքննական լրագրություն Աբրահամյան Աստղիկ միանալդասին  7-8 Գովազդ և հանրային հարաբերություններ Հակոբյան Գայանե միանալդասին 
ուրբաթ 1-2 Ժամանակակից հրապարակախոսություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին  1-2 Ժամանակակից հրապարակախոսություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 
3-4 Տեղեկատվ.տեխնոլոգ.և ժուռնալիստիկա Աբրահամյան Աստղիկ միանալդասին  3-4 Տեղեկատվ.տեխնոլոգ.և ժուռնալիստիկա Աբրահամյան Աստղիկ միանալդասին 
5-6 Արտասահմանյան գրակ.պատմություն Ասատրյան Ծովինար միանալդասին  5-6 Հետաքննական լրագրություն Աբրահամյան Աստղիկ միանալդասին 
7-8 Ժուռնալիստիկայի ժանրեր Հակոբյան Գայանե միանալդասին  7-8 Տեղեկատվ.պատերազմներ և անվտանգ. Հակոբյան Գայանե միանալդասին 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆԱՇԽԱՏԱՆՔ            1-2 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
3-4 3-4 Միջմշակ.հաղորդ.և բանակցային խոսք Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
5-6 5-6 Գիտական սեմինար Ֆլջյան Լուսինե միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Միջմշակ.հաղորդ.և բանակցային խոսք Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 1-2 Միջմշակ.հաղորդ.և բանակցային խոսք Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
3-4 Բառարանագրություն Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 3-4 Բառարանագրություն Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
5-6 Անգլերենը ակադեմ.նպատակների համար Մարգարյան Մերի միանալդասին 5-6 Անգլերենը ակադեմ.նպատակների համար Մարգարյան Մերի միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Լրատվամիջոցներ և հաղորդակցություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին 1-2 Լրատվամիջոցներ և հաղորդակցություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
3-4 Ժամանակ.անգլ.բառակազմ.հայեցակերպ. Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 3-4 Ժամանակ.անգլ.բառակազմ.հայեցակերպ. Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
5-6 Բառարանագրություն Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավարներ միանալդասին
7-8 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 7-8      
հինգշաբթի 1-2       1-2 Միջմշակ.հաղորդ.և բանակցային խոսք Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին
3-4 Ժամանակ.անգլ.բառակազմ.հայեցակերպ. Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 Բառարանագրություն Ալավերդյան Անահիտ միանալդասին 5-6 Լրատվամիջոցներ և հաղորդակցություն Հակոբյան Գայանե միանալդասին
7-8 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 7-8      

  

   

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Ն․ միանալդասին
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Ն․ միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավարներ միանալդասին
7-8       7-8      
երեքշաբթի 1-2 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2      
3-4 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Ա․ միանալդասին
5-6 Կրտսեր դպրոց.մաթեմ.ուս.գիտատես.հիմ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 5-6 Կրտսեր դպրոց.մայրենիի ուս.գիտատես.հիմ. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
7-8 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Կրտսեր դպրոց.մաթեմ.ուս.գիտատես.հիմ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 1-2 Կրտսեր դպրոց.մաթեմ.ուս.գիտատես.հիմ. Հարությունյան Տ․ միանալդասին
3-4 Մանկավարժ.արժեբանության հիմունքներ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Մանկավարժ.արժեբանության հիմունքներ Սարգսյան Ն․ միանալդասին
5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Կրտսեր դպրոց.մաթեմ.ուս.գիտատես.հիմ. Հարությունյան Տիգրան միանալդասին 7-8 Կրտսեր դպրոց.մայրենիի ուս.գիտատես.հիմ. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2 Կրտսեր դպրոց.մայրենիի ուս.գիտատես.հիմ. Մկրտչյան Նունե միանալդասին
3-4 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Կիրառական մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6       5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8       7-8      

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                                                    

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II շաբաթ, 05.07.-09.07.21թ. լս. ժամը III շաբաթ ,12.07-16.07.21թ. լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4 ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ     3-4 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 ԱՇԽԱՏԱՆՔ     5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
7-8       7-8 Գիտահետազոտական աշխատանք Թեզի ղեկավարներ միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 1-2      
3-4 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 3-4 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին
5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին 5-6 Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա միանալդասին
7-8 Գիտական սեմինար Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 7-8 Երեխայի նախապատրաստելը դպրոցին Ղազարյան Լուսինե միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Մանկավարժ.արժեբանության հիմունքներ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Մանկավարժ.արժեբանության հիմունքներ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8 Երեխայի նախապատրաստելը դպրոցին Ղազարյան Լուսինե միանալդասին 7-8 Ն/դ սեռր և սեռական դաստիարակ.հիմունք. Վարդանյան Մարիա միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Մանկավարժական էթիկա Հարությունյան Արմեն միանալդասին 1-2      
3-4 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին 3-4 Ն/դ սեռր և սեռական դաստիարակ.հիմունք. Վարդանյան Մարիա միանալդասին
5-6 Ն/դ սեռր և սեռական դաստիարակ.հիմունք. Վարդանյան Մարիա միանալդասին 5-6 20-րդ դ.ժամանակ.-մանկ.տեսություններ Սարգսյան Նաիրուհի միանալդասին
7-8       7-8 Երեխայի նախապատրաստելը դպրոցին Ղազարյան Լուսինե միանալդասին

 

Հայտարարություններ

Ընդունելություն նախապատրաստական բաժնում

25.05.2021
Ընդունելություն նախապատրաստական բաժնում

Հյուսիսային համալսարանը կազմակերպում է նախապատրաստական ինտենսիվ դասընթացներ բակ...

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը