logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

JURIST new

2020-2021
ուսումնական տարի
/ առաջին կիսամյակ/ առկա ուսուցում

 
 

                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                   I կուրս       լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.    միանալ դասին
5-6 Համակարգչային գործ Տիգրանյան Ն.
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Ա.
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.   միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.
5-6      
7-8      
9-10       
չորեքշաբթի 1-2 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.   միանալ դասին
3-4 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
7-8 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում ԲարխուդարյանՍ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.   միանալ դասին
3-4 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6 Արտ.երկր. պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
7-8 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մանկավարժություն Հարությունյան Ա.   միանալ դասին
3-4 Էկոլոգիա Հակոբյան Լ.
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.
7-8      
9-10      


 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 II  կուրս                  լս.  
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2
9:30-10:30
Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.   միանալ դասին
3-4
10:40-11:40
Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6
12:00-13:00
 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք  Պետրոսյան Վ.
7-8
13:10-14:10
 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան  միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
7-8 Արտ.իրավ.բնակչ.առ.բուժօգ. Բալյան Ա.
       
չորեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան   միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8      
       
հինգշաբթի 1-2
9:30-10:30

     
3-4
10:40-11:40
     
5-6
12:00-13:00
Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.   միանալ դասին
7-8
13:10-14:10
Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա.
       
ուրբաթ 1-2 Ֆինանսական իրավունք Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական իրավունք Ներսիսյան Ա.
5-6      
7-8      
       


 

 

                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                    III կուրս              լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Քաղաքացիական իրավունք  Հայրապետյան Ս․      միանալ դասին
3-4 Վարչ.դատավար.իրավ. Պետրոսյան Վ.
5-6 Քրեակատարող. իրավ. Ալեքսանյան Բ.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.    միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.
5-6 Հռետոր.արվեստ և դատ. Մաճկալյան Մ.
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4  շաբաթ    
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Նոտարիատ Ներսիսյան Ա.   միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ.
7-8    
9-10      


 

                                                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը    Մագիստրատուրա I կուրս /քաղաքացիակ./ լս. Մագիստրատուրա I կուրս /քրեական/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10            
երեքշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  միանալ             դասին                         
     
3-4 Բաժնետիրական իրավունք Բարխուդարյան      
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս․ Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս․ միանալ դասին
7-8 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ.
9-10            
չորեքշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին  Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան  միանալ  դասին
3-4 Մտավոր սեփական. իրավ. Բարխուդարյան Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 
5-6 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. միանալ  դասին
7-8       Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. միանալ  դասին
9-10            
հինգշաբթի 1-2 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս․ միանալ դասին Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս․  միանալ  դասին
3-4 Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է.
5-6 Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. 
7-8       Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ. հանց. Ռուշանյան Ս.  միանալ  դասին
9-10            
ուրբաթ 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10            


 

                                                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը Մագիստրատուրա II կուրս /քաղաքացիակ./ լս. Մագիստրատուրա II կուրս /քրեական/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բարխուդարյան միանալ դասին
3-4       Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բարխուդարյան
5-6       Արտապայմ.պարտավորութ. Հայրապետյան
7-8       Փաստ.տեխն.հետազ.հիմն. Ալեքսանյան Բ.
9-10            
երեքշաբթի 1-2 Միջազգային մարդ. իրավ. Վարդանյան Է. միանալ  դասին Միջազգային մարդ. իրավ. Վարդանյան Է. միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա ՀովհաննիսյանՍ Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս․
չորեքշաբթի 1-2            
3-4            
5-6 Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բաղդասարյան միանալ դասին      
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.      
9-10            
հինգշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է. միանալ   դասին Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է. միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա ՀովհաննիսյանՍ Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս․
5-6 Պայմանագրային իրավունք Բարխուդարյան      
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.      
9-10            

 

Հայտարարություններ

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների և դասախոսների համար

14.10.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների և դասախոսների համար

Հարգելի ուսանողներ և դասախոսներ,   Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտ...

Թափուր աշխատատեղ/ Ֆակուլտետների դեկանների մրցույթ

13.10.2020
Թափուր աշխատատեղ/ Ֆակուլտետների դեկանների մրցույթ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է հետևյալ ֆակուլտետների դեկանների մրցույթ՝...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը