logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

JURIST new

  /ԲԱ

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                         II կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք Պետրոսյան Վ. միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադր. իրավունք Գրիգորյան Ա.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Ա.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Ֆինանսական իրավունք Սայադյան Վ. միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական իրավունք Սայադյան Վ.
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն. միանալ դասին
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Դատ.բժշկ. և հոգեբուժութ. Գասպարյան Ա.
7-8 Արտ.իր.բնակչ.առ.բուժօգն. Ասատրյան Լ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6 ՀՀ սահմանադր. իրավունք Գրիգորյան Ա.
7-8      
9-10      

                                                                 

 

                                                             ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                III կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Վարչ.դատավար.իրավունք Պետրոսյան Վ.
5-6 Նոտարիատ Հակոբյան Լ.
7-8 Քրեակատարող. իրավունք Ալեքսանյան Բ.
9-10      
երեքշաբթի 1-2     միանալ դասին
3-4    
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Բաղդասարյան Թ․
7-8 Հռետոր.արվ. և դատ.ճառ Մարդյան Գ.
9-10    
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ. միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.
5-6    
7-8    
9-10    
հինգշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6    
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ. միանալ դասին
3-4 Մաքսային իրավունք Բարխուդարյան Ս․
5-6 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Բաղդասարյան Թ․
9-10    

                                                     

 

                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                      IV կուրս  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Սարգսյան Լ.
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Սարգսյան Լ.
9-10      
չորեքշաբթի 1-2       միանալ դասին
3-4    
5-6 Միջազգ.մասն.իրավունք Ներսիսյան Ա.
7-8 Միջազգ.մասն.իրավունք Ներսիսյան Ա.
9-10    
հինգշաբթի 1-2     միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Կրիմինալոգիա Հակոբյան Լ.
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Ֆանյան Ա.
5-6    
7-8    
9-10    


  /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

                                                             ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը         Մագիստրատուրա I կուրս /քաղաքացիական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8  Բաժնետիրական իրավունք  Թադևոսյան Ա միանալ դասին  
9-10  Բաժնետիրական իրավունք  Թադևոսյան Ա
       
երեքշաբթի 1-2 Մտավոր սեփ. իրավունք           Բարխուդարյան Ս․ միանալ դասին
3-4 Իրավ. մասն. հմտություն. Հարությունյան Ա.
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հարությունյան Ա.
7-8 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Համեմատ. իրավագիտութ. Հարությունյան Ա. միանալ դասին
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հարությունյան Ա.
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ միանալ դասին
5-6 Համեմատ. իրավագիտութ. Հարությունյան Ա.
7-8 Իրավ. մասն. հմտություն. Հարությունյան Ա.
9-10      

                                                                                                   

 

                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը              Մագիստրատուրա II կուրս /քաղաքացիական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Միջազգ. մարդասիր. իրավ. Խեչոյան Ա․ միանալ դասին
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.
9-10      
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է. միանալ դասին
7-8 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Պայմանագրային իրավունք Բարխուդարյան Ս․ միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6 Այլընտրանք. պատժ.հիմն. Գասպարյան Ա. միանալ դասին
7-8 Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ. Գասպարյան Ա.
9-10      

                                                                                                   

 

 

                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ 

օրը ժամը                          Մագիստրատուրա II կուրս /քրեական/  լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Փաստ.տեխնիկ.հետ.հիմն. Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին
5-6 Միջազգ. մարդասիր. իրավ. Խեչոյան Ա. միանալ դասին
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Այլընտրանք. պատժ. հիմն. Բաղդասարյան Թ․ միանալ դասին
3-4 Այլընտրանք. պատժ. հիմն. Բաղդասարյան Թ․ միանալ դասին
5-6 Դատ.վերանայմ.հիմն.քաղ. Բարխուդարյան Ս․  միանալ դասին
7-8 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին
5-6 Արտապայմ.պարտավոր. Հայրապետյան Ս. միանալ դասին
7-8      
9-10      

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

միանալ դասին 

օրը ժամը                              I շաբաթ հղումը ժամը                             II շաբաթ   հղումը
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին     1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.   միանալդասին   
3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ. 3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. միանալ դասին      1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալդասին   
3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն. 3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.
5-6 Համակարգչային գործ Գրիգորյան Մ. 5-6 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ. 7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ.
9-10       9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.   միանալ դասին   3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.  միանալդասին   
5-6 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա. 5-6 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
7-8 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      
հինգշաբթի 1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալ դասին  1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալ դասին 
3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ. 3-4 Հայաստ.պետ.և իր.պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6       5-6      
7-8       7-8      
9-10       9-10      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Պետութ. և իրավ.տեսություն Սայադյան Վ.   միանալ դասին  5-6 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան    միանալ դասին 
7-8 Համակարգչային գործ Գրիգորյան Մ. 7-8 Իրավապահ մարմ. ՀՀ-ում Բարխուդարյան 
9-10       9-10      

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լսարան ժամը                          II շաբաթ  լսարան
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 
3-4 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  3-4 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան 
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  5-6 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  7-8 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
9-10       9-10      
երեքշաբթի 1-2          1-2 Բաժնետիրական իրավունք   Թադևոսյան Ա.   միանալ դասին
3-4       3-4 Բաժնետիրական իրավունք Թադևոսյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 7-8      
9-10 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  9-10      
հինգշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Մտավոր սեփական. իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  միանալ դասին
7-8 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան 
9-10       9-10      

 

 

                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լսարան ժամը   II շաբաթ  լսարան
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  միանալ դասին 5-6 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան   միանալ դասին
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան  7-8 Համեմատ. իրավագիտություն Հարությունյան 
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.  միանալդասին    5-6 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.   միանալդասին 
7-8 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա. 7-8 Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.
9-10 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան 9-10      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի           Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալդասին  
          Տնտես.գործուն.դեմ ուղղվ.հանց. Գասպարյան Ա.
               
               
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4       3-4      
5-6       5-6 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան    միանալդասին
7-8       7-8 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հարությունյան 
շաբաթ 1-2 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան միանալ դասին    1-2 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան  միանալ դասին 
3-4 Պաշտպ.իրական.քրեական.գործ. Բաղդասարյան 3-4 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան
5-6 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 5-6 Նախաքնն.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան
7-8       7-8      

 

 

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

 

                                                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

 

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը