logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

JURIST new

  /ԲԱ

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

                                                                 

                                                      

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                                                                   

 

                                                                                                   

 

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                           I շաբաթ  
առարկան դասախոսը     հղում
երկուշաբթի 1-2 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.   միանալ դասին  
3-4 Մանկավարժություն ՀարությունյանԱ.
5-6 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
7-8 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում ԲարխուդարյանՍ.
երեքշաբթի 1-2 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.     միանալ դասին 
3-4 Արտ.իրավ.բնակչ.առ.բուժօգ. ՀովհաննիսյանԱ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
7-8 Օտար լեզու Մարգարյան Մ.
չորեքշաբթի 1-2 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.     միանալ դասին 
3-4 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
7-8 Օտար լեզու Մարգարյան Մ.
հինգշաբթի 1-2 Օտար լեզու Մարգարյան Մ.    միանալ դասին 
3-4 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում ԲարխուդարյանՍ.
5-6 Արտ.երկր. պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
ուրբաթ 1-2      
3-4 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.  միանալ դասին   
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.
7-8 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.

 

օրը ժամը                                                           II շաբաթ
 առարկան դասախոսը   հղումը
երկուշաբթի 1-2 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.    միանալ դասին 
3-4 Մանկավարժություն ՀարությունյանԱ.
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
երեքշաբթի 1-2 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.  միանալ դասին   
3-4 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
չորեքշաբթի 1-2 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.   միանալ դասին  
3-4 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.
5-6 Արտ.երկր. պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
հինգշաբթի 1-2 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.     միանալ դասին 
3-4 Արտ.իրավ.բնակչ.առ.բուժօգ. ՀովհաննիսյանԱ.
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
7-8 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում ԲարխուդարյանՍ.
ուրբաթ 1-2 Բնագիտ.ժամանակ.հայեց. Հակոբյան Լ.   միանալ դասին  
3-4 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.

 

օրը ժամը                                                     III շաբաթ 
առարկան դասախոսը   հղում
երկուշաբթի 1-2 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.  միանալ դասին  
3-4 Մանկավարժություն Հարությունյան Ա.
երեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու /ստ/ Մկրտչյան Ն.   միանալ դասին  
3-4 Տրամաբանություն /ստ/ ՀովհաննիսյանՍ.
5-6 Ռուսաց լեզու /ստ/ Ջիլավյան Ք.
չորեքշաբթի 1-2 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.  միանալ դասին   
3-4 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.
5-6 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2 Բնագիտ.ժամ.հայեց/ստ/ Հակոբյան Լ.  միանալ դասին   
3-4 Հայոց պատմություն/ստ/ Դավթյան Հ.
5-6 Օտար լեզու /ստ/ ՄարգարյանՄ.

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                      I շաբաթ
առարկան դասախոսը           Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին    
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք Գասպարյան Ա.
7-8    
երեքշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին  
3-4 Արտ.երկր. պետ. և իրավ.պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6 Օտար լեզու Մարգարյան Մ.
չորեքշաբթի 1-2 Մարդու իրավունք.հիմունք. Վարդանյան Է.  միանալ դասին 
3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Դատ.բժշկութ.և հոգեբուժութ. Գասպարյան Ա.  միանալ դասին 
7-8 Արտ.երկր. պետ. և իրավ.պատմութ. Հակոբյան Լ.
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին   
3-4 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
7-8 Միջազգային իրավունք Խեչոյան Ա.

 

  ժամը                                                     II շաբաթ
առարկան դասախոսը Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.  միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք Գասպարյան Ա.
7-8    
երեքշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին   
3-4 Արտ.երկր. պետ. և իրավ.պատմ. Հակոբյան Լ.
5-6 Օտար լեզու Մարգարյան Մ.
չորեքշաբթի 1-2 Մարդու իրավունք.հիմունք. Վարդանյան Է. միանալ դասին    
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Դատ.բժշկութ.և հոգեբուժութ. Գասպարյան Ա.
7-8 Միջազգային իրավունք Խեչոյան Ա.
հինգշաբթի 1-2 Օտար լեզու Մարգարյան Մ. միանալ դասին   
3-4 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին   
3-4 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.
5-6 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.
7-8 Միջազգային իրավունք Խեչոյան Ա.

 

  ժամը                                                       III շաբաթ 
առարկան դասախոսը     Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.  միանալ դասին   
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք Գասպարյան Ա.
7-8    
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Օտար լեզու Մարգարյան Մ. միանալ դասին   
5-6 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.
7-8 Բնակարան.իրավունք/ստ/ Հակոբյան Լ.
չորեքշաբթի 1-2 Մարդու իրավունք.հիմունք. Վարդանյան Է. միանալ դասին    
3-4 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն.
5-6 Մաքսային իրավունք/ստ/ Սարգսյան Լ.
7-8 Դատ.բժշկութ.և հոգեբուժութ. Գասպարյան Ա.
հինգշաբթի 1-2      
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին   
3-4 Հայոց լեզու /ստ/ Մկրտչյան Ն.
5-6 Ռուսաց լեզու /ստ/ Ջիլավյան Ք.
7-8 Հռոմեակ.մասն.իրավ/ստ/ Ներսիսյան Ա

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                   I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
7-8 Իրավաբան.հոգեբանություն Կակոյան Ս
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.  միանալ դասին  
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարություն Դավթյան Լ. միանալ դասին   
3-4 Քրեական դատավարություն Դավթյան Լ.
5-6 Վարչական իրավունք Գասպարյան Ա.
հինգշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին 
3-4 Քաղաքագիտություն Հակոբյան Լ.
ուրբաթ 1-2 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա  միանալ դասին  
3-4 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
5-6 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
օրը ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին   
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
  Իրավաբան.հոգեբանություն  
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին   
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Վարչական իրավունք Գասպարյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարություն Դավթյան Լ.  միանալ դասին  
3-4 Քրեական դատավարություն Դավթյան Լ.
5-6 Հռետոր.արվեստ և դատ.ճառ Մաճկալյան Մ.
հինգշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին  
3-4 Քաղաքագիտություն Հակոբյան Լ.
5-6 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
ուրբաթ 1-2 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ. միանալ դասին  
3-4 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.

 

### ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա. միանալ դասին   
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Աշխատանքային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
7-8 Իրավաբան.հոգեբանություն Կակոյան
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին   
3-4 Քաղպաշտպանութ/ստ/ Սարգսյան Ե.
5-6 Վարչական իրավունք Գասպարյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին   
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Հռ.արվ. և դատ.ճառ/ստ/ Մաճկալյան Մ.
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա միանալ դասին   
3-4 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
5-6 Էկոլոգիա /ստ/ Հակոբյան Լ.

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին    
3-4 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
5-6 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
7-8 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին        
5-6 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
3-4 Ընտանեկան իրավունք ՀայրապետյանՍ.
հինգշաբթի 1-2  Քաղաքացիական դատավ.  Ներսիսյան Ա.  
3-4 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին     
5-6 Դատ.ակտ.հար.կատ. Ներսիսյան Ա.
  16.01.2021թ. շաբաթ
ուրբաթ 1-2 Միջազգ.մասնավոր իրավ. Վարդանյան Է.  միանալ դասին       
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա

 

  ժամը                                                          II շաբաթ
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին       
3-4 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
7-8 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին         
5-6 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
7-8 Վարչ․ դատավ.իրավունք Գասպարյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.  միանալ դասին     
3-4 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ.
5-6 Ընտանեկան իրավունք ՀայրապետյանՍ.
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.    միանալ դասին     
5-6 Վարչ․ դատավ.իրավունք Գասպարյան Ա.
ուրբաթ 1-2 Միջազգ.մասնավոր իրավ. Վարդանյան Է.    միանալ դասին     
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա

 

### ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա /ստ/ Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին    
3-4 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
երեքշաբթի 1-2     միանալ դասին     
3-4 Քաղաքացիական իրավունք ՀայրապետյանՍ.
5-6 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
7-8 Վարչական դատավ.իրավունք Գասպարյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Տնտեսագիտություն/ստ/ Խաչատրյան Գ.  միանալ դասին    
5-6 Ընտանեկան իրավունք ՀայրապետյանՍ.
հինգշաբթի 1-2 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
3-4 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա
5-6 Դատ.ակտ.հար.կատ/ստ/ Ներսիսյան Ա
7-8 23.01.2021թ. շաբաթ
9-10      
ուրբաթ 1-2 Միջազգ.մասնավոր իրավ. Վարդանյան Է.  միանալ դասին    
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                            I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Բնակարանային իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին   
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
5-6 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին     
5-6 Ընտանեկան իրավունք ՀայրապետյանՍ.
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ.
չորեքշաբթի 1-2      
հինգշաբթի 1-2      
ուրբաթ 1-2 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.  միանալ դասին     
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ.

 

  ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.  միանալ դասին    
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
5-6 Քրեակատարող.իրավունք Ալեքսանյան Բ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին     
5-6 Ժառանգման իրավունք ՀայրապետյանՍ.
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2 Դատ.ակտ.հարկադ.կատար. Ներսիսյան Ա միանալ դասին     
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.

 

### ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2 Բնակարանային իր/ստ/ ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին     
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
5-6 Քրեակատարող.իրավ/ստ/ ԱլեքսանյանԲ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ. միանալ դասին      
5-6 Ընտանեկան իրավուն/ստ/ ՀայրապետյանՍ.
7-8 Մաքսային իրավունք/ստ/ Սարգսյան Լ.
9-10 Դատ.ակտ.հար.կատ/ստ/ Ներսիսյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2 Ժառանգման իրավ./ստ/ ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին     
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. ՎարդանյանԷ.
5-6 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ.

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին  
5-6 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին  
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Ընտանեկան իրավունք ՀայրապետյանՍ. միանալ դասին  
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ.
9-10 Կրիմինալոգիա Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին  
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին      
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  
5-6 Օպեր.հետախուզ.գործուն. ԱլեքսանյանԲ.  
7-8 1/16/2021 շաբաթ  
ուրբաթ 1-2      
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. Վարդանյան Է. միանալ դասին  
5-6 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ.

 

  ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ. միանալ դասին
5-6 Քրեակատարող.իրավունք Ալեքսանյան Բ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ. միանալ դասին
9-10 Կրիմինալոգիա Ներսիսյան Ա. միանալ դասին    
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին   
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
5-6      
7-8 1/18/2021 ժամը 15:00  միանալ դասին  
ուրբաթ 1-2 Դատ.ակտ.հարկադ.կատար. Ներսիսյան Ա միանալ դասին
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. Վարդանյան Է.

 

  ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Կրիմինալիստիկա ԱլեքսանյանԲ. միանալ դասին     
5-6 Քրեակատարող.իրավ/ստ/ ԱլեքսանյանԲ. միանալ դասին
7-8 Օպեր.հետ.գործուն./ստ/ ԱլեքսանյանԲ.  
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ. միանալ դասին
5-6 Ընտանեկան իրավուն/ստ/ ՀայրապետյանՍ.
7-8 Մաքսային իրավունք/ստ/ Սարգսյան Լ.
9-10 Դատ.ակտ.հար.կատ/ստ/ Ներսիսյան Ա.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Շրջակա միջավայրի իրավ. Վարդանյան Է. միանալ դասին
5-6 Քաղ.և իրավ.ուսմ.պատմ. Հակոբյան Լ.


/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ  
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.   միանալ  
5-6 Իրավաբանական գրագրություն Սարգսյան Լ.
7-8 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
չորեքշաբթի 1-2 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան   միանալ     
3-4 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 
5-6 Արտապայման.պարտավոր. ՀայրապետյանՍ.
հինգշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.   միանալ    
3-4 Արտապայման.պարտավոր. ՀայրապետյանՍ.
5-6 Արտապայման.պարտավոր. ՀայրապետյանՍ.
ուրբաթ 1-2      
3-4 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.  միանալ    
5-6 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.

 

### ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
երեքշաբթի 1-2 Բաժնետիրական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.   միանալ     
3-4 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.
5-6 Իրավաբանական գրագրություն Սարգսյան Լ.
7-8 Մասնագիտ. օտար լեզու Մարգարյան Մ.
չորեքշաբթի 1-2 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան    միանալ     
3-4 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 
5-6 Իրավաբանական գրագրություն Սարգսյան Լ.
7-8 Համեմատական իրավագիտութ. Սարգսյան Լ.
հինգշաբթի 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք ԲարխուդարյանՍ.  միանալ    
3-4 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
ուրբաթ 1-2      
3-4 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.   միանալ   
5-6 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.

 

  ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Տեղեկ.տեխն.մասն.հետ. Գրիգորյան Մ.   միանալ    
5-6 Տեղեկ.տեխն.մասն.հետ. Գրիգորյան Մ.
7-8 Գործարարական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Իրավաբանական գրագրություն Սարգսյան Լ.   միանալ   
7-8 Մասնագիտ. օտար լեզու Մարգարյան Մ.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2 Մտավոր սեփական. իրավունք ԲարխուդարյանՍ.   միանալ   
3-4 Արտապայման.պարտավոր. ՀայրապետյանՍ.

 

                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ  
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
երեքշաբթի 1-2 Բաժնետիրական իրավունք ԲարխուդարյանՍ.   միանալ դասին
3-4 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.  միանալ  
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Բաժնետիրական իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին 
5-6 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան
հինգշաբթի 1-2 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան  միանալ դասին   
3-4 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան 
5-6 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 
7-8      
9-10 1/16/2021 շաբաթ  միանալ դասին
ուրբաթ 1-2      
3-4 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.  միանալ  
5-6 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.

 

օրը ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Իրավունքի փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս.  միանալ  
5-6 Բաժնետիրական իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին   
7-8 Մասնագիտ. օտար լեզու Մարգարյան Մ.  միանալ  
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Բաժնետիրական իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին   
5-6 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան 
7-8 Համեմատական իրավագիտութ. Սարգսյան Լ.  միանալ  
հինգշաբթի 1-2 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան  միանալ դասին   
3-4 Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան 
5-6 Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Բաղդասարյան 
7-8      
9-10 1/23/2021 շաբաթ միանալ դասին
ուրբաթ 1-2      
3-4 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.  միանալ 
5-6 Միջազգային պայման.իրավ. Խեչոյան Ա.

 

օրը ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  Հղում
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Տեղեկ.տեխն.մասն.հետ. Գրիգորյան Մ.  միանալ  
5-6 Տեղեկ.տեխն.մասն.հետ. Գրիգորյան Մ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Բաժնետիրական իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին     
7-8 Մասնագիտ. օտար լեզու ՄարգարյանՄ.  միանալ  
չորեքշաբթի 1-2 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալ դասին   
3-4 Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան 
5-6 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Բաղդասարյան 
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
ուրբաթ 1-2      
3-4      

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
երեքշաբթի 1-2      
չորեքշաբթի 1-2 Պայմանագրային իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին       
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
5-6 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Սարգսյան Լ.
7-8 Իրավ.մասնագիտ.հմտութ. Սարգսյան Լ.
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին          
5-6 Միջազգ.մարդասիր.իրավունք Վահրադյան Է.
7-8 Պայմանագրային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
ուրբաթ 1-2      

 

օրը ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8 Սեփականության իրավունք ԲարխուդարյանՍ.  միանալ դասին        
9-10 Պայմանագրային իրավունք ԲարխուդարյանՍ.
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Մարդու իրավ.միջ.իր.պաշտպ. Խեչոյան Ա.  միանալ դասին         
5-6 Ապացուց.տես.քաղ.դատավ. Վահրադյան Է.
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Սեփականության իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին           
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
5-6 Ապացուց.տես.քաղ.դատավ. Վահրադյան Է.
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է. միանալ դասին         
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.
5-6 Միջազգ.մարդասիր.իրավունք Վահրադյան Է.
ուրբաթ 1-2      

 

օրը ժամը III շաբաթ    
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
երեքշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. ՎարդանյանԷ. միանալ դասին           
3-4 Մարդու իրավ.միջ.իր.պաշտպ. Խեչոյան Ա.
5-6 Ապացուց.տես.քաղ.դատավ. ՎահրադյանԷ.
7-8 Արբիտրաժային վարույթ ՎահրադյանԷ.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Պայմանագրային իրավունք ԲարխուդարյանՍ. միանալ դասին          
5-6 Ապացուց.տես.քաղ.դատավ. Վահրադյան Է.
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.
հինգշաբթի 1-2      
ուրբաթ 1-2      

 

                                                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ 
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
երեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Նախադեպային իրավ. /քր/ Գասպարյան Ա.  միանալ դասին   
7-8 Այլընտրանք.պատժ.հիմնախնդ. Գասպարյան Ա.
9-10 Իրավաբանական գրագրութ. Սարգսյան Լ.
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8 Նախադեպային իրավ. /քր/ Գասպարյան Ա.   միանալ դասին   
9-10 Իրավաբանական գրագրութ. Սարգսյան Լ.
հինգշաբթի 1-2      
3-4      
5-6 Միջազգ.մարդասիր.իրավունք Վահրադյան Է.  միանալ դասին     
7-8 Այլընտրանք.պատժ.հիմնախնդ. Գասպարյան Ա. միանալ դասին   
9-10      
ուրբաթ 1-2      

 

օրը ժամը II շաբաթ
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
երեքշաբթի 1-2 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս.   միանալ դասին   
3-4 Մարդու իրավ.միջ.իր.պաշտպ. Խեչոյան Ա. միանալ դասին     
չորեքշաբթի 1-2      
3-4      
5-6      
7-8 Նախադեպային իրավ. /քր/ Գասպարյան Ա.  միանալ դասին        
9-10 Իրավաբանական գրագրութ. Սարգսյան Լ.
հինգշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է.  
3-4 Նախադեպային իրավ. /քր/ Գասպարյան Ա. միանալ դասին     
5-6 Միջազգ.մարդասիր.իրավունք Վահրադյան Է.
7-8 Այլընտրանք.պատժ.հիմնախնդ. Գասպարյան Ա.  
9-10      
ուրբաթ 1-2 Փաստ.տեխնիկակրիմ.հետազ. Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին      
3-4 Փաստ.տեխնիկակրիմ.հետազ. Ալեքսանյան Բ.
5-6 Հանց.առանձ.տես.քնն.մեթ. Ալեքսանյան Բ.
7-8 Հանց.առանձ.տես.քնն.մեթ. Ալեքսանյան Բ.
9-10 23.01.2021թ. շաբաթ ժամը 15:00  

 

օրը ժամը III շաբաթ 
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2      
երեքշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է.  միանալ դասին     
3-4 Մարդու իրավ.միջ.իր.պաշտպ. Խեչոյան Ա.
5-6 Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս. միանալ դասին   
չորեքշաբթի 1-2 Դատ.փորձաքնն.հիմնախնդ. Դավթյան Լ. միանալ դասին       
3-4 Դատ.փորձաքնն.հիմնախնդ. Դավթյան Լ.
5-6 Այլընտրանք.պատժ.հիմնախնդ. ԳասպարյանԱ.
7-8 Իրավաբանական գրագրութ. Սարգսյան Լ.
հինգշաբթի 1-2      
ուրբաթ 1-2      

 

Հայտարարություններ

Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

14.01.2021
Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

  Հյուսիսային համալսարանի արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ 15.01.2021...

Հայտարարություն

23.12.2020
Հայտարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամա...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը