logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

JURIST new

2019-2020 ուսումնական տարի/ երկրորդ կիսամյակ/առկա ուսուցում


ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ
«Իրավագիտություն»  մասնագիտություն  / 1-4 կուրս/

 

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանում վերջին օրերին իրականացվող հեռավար ուսուցման մասին

22.03.2020
Հյուսիսային համալսարանում վերջին օրերին իրականացվող հեռավար ուսուցման մասին

  Մարտի 20-ին հրապարակվեց ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի հանձնարարականը՝ Հյուսիսայի...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը