logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  MOODLE1   MOODLE2   MOODLE3

Շարունակվում են հեռավար ուսուցման Moodle ծրագրի վերապատրաստումներըՀյուսիսային համալսարանում շարունակվում են Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող «Հեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ» դրամաշնորհային ծրագրի դասընթացները, որի շրջանակներում համալսարանի դասախոսական և ադմինիստրատիվ անձնակազմի համար իրականացվում են հեռավար ուսուցման Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումներ:

Ծրագրի նպատակն այն է, որ մարզերում (մասնավորապես ծրագրով նախատեսված Լոռու մարզում) հեռակա կրթաբլոկի դասընթացները դասավանդվեն հեռավար կրթության մեթոդաբանությամբ, դրանով իսկ կրթական ծառայությունների մատուցման որակի հավասարազոր հարթակ ստեղծելով մայրաքաղաքում և հանրապետության հեռավոր շրջաններում:

Վերապատրաստման դասընթացները միտված են մասնակից-դասավանդողներին ծանոթացնելու հեռավար կրթության տեխնոլոգիաներին, հեռավար դասընթացի ստեղծման առանձնահատկություններին և առցանց հաղորդակցման կանոններին, ինչպես նաև ուղղորդելու Moodle-ի օգտագործման հիմնական քայլերի միջոցով ստեղծելու ճկուն դասընթացներ՝ ներդնելով գործունեության բոլոր տեսակները, կրթական բովանդակությունը և մուլտիմեդիա պաշարները: Հավելենք, որ Moodle-ը կարող է օգտագործվել առցանց դասընթացների համար, ինչպես նաև խառը տիպի ուսուցման ժամանակ, որտեղ լսարանային աշխատանքը լրացվում է թվային նյութերի լայն հնարավորություններով:

 

Հայտարարություններ

Համադպրոցական մրցույթի ամփոփիչ արդյունքներ

13.05.2019
Համադպրոցական մրցույթի ամփոփիչ արդյունքներ

   Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված համադպրոցական մրցույթի «Թ...

ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.04.2019
 ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

                  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ 150-ԱՄ...

Գլխավոր նորություններ