logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

dramashnorhayin mrcuyt

 

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է «Լավագույն գիտահետազոտա­կան նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթը, որի նպատակն է խթանել Համալ­սարա­նի գիտական ստորաբաժանումների, անհատների նորարարական գի­տահե­տազո­տական գործունեության զարգացումը:

Դրամաշնորհային մրցույթն անցկացվում է հետևյալ ուղղություններով՝

 1. Իրավագիտություն և հասարակական գիտություններ
 2. Կառավարում և տնտեսագիտություն
 3. Մանկավարժություն, կրթության կառավարում, հայ գրականություն, մայրենիի և օտար լեզուների դասավանդում
 4. Համակարգչային գիտություններ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո­գիաներ
 5. Հոգեբանություն
 6. Լրագրություն

Մրցույթին կարող են մասնակցել ինչպես անհատներ, այնպես էլ թիմեր, որոնց կազմում կարող են ընդգրկված լինել Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձ­նակազմի ներկա­յացուցիչներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ և շրջանավարտներ: Թիմերի մաս­նա­կից­ների քանակի սահմանափակում չկա:

Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը:

Դրամաշնորհը կարող է պարունակել՝

 1. լրացուցիչ աշխատավարձ գիտահետազոտական գործունեություն իրակա­նաց­­­նելու նպատակով.
 2. բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրերում հոդվածի խմբագրական, թարգմանչական և տպագրության ծախսեր.
 3. մենագրության /գիտահետազոտական աշխատանքի/ տպագրություն Համալ­սա­րանի միջոցների հաշվին:

«Լավագույն գիտահետազոտական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթին մաս­նակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստա­թղթերը՝

 1. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր-առաջարկություն /ոչ ավել քան 5000 նիշ/(մոտավորապես 2.5-3 համակարգչային էջ) ծավալով,
 2. Ծրագրի ժամանակացույցը,
 3. Ծրագրի բյուջեն Excel տարբերակով,
 4. Ծրագրի մասնակիցների ինքնակենսագրությունները,
 5. Ծրագրի յուրաքաչյուր մասնակցի անձնագրի պատճենը և 1 լուսանկար 3x4 չափի,
 6. Հյուսիսային համալսարանի ուսանողական տոմսի պատճենը:

Ծրագրերի ներկայացման պահանջներ և ընթացակարգ

 1. Նախագծի առաջարկը հարկավոր է ներկայացնել .doc, .docx, կամ  .pdf փաստաթղթերի ձևերով (բացառությամբ՝ բյուջեի նախահաշվի):
 2. Յուրաքանչյուր թիմ կարող է ներկայացնել 1 աշխատանք մեկ ուղղությամբ: Թիմի անդամները կարող են ընդգրկված լինել նաև այլ թիմերում:
 3. Նախագիծը տևողությամբ չպետք է գերազանցի 1 տարին:

 

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Գլխավոր նորություններ