logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

logo nu coloured

         «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՓՈՓՈԽ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»                                        
միջազգային գիտաժողով 

(ք. Երևան, 1-2 դեկտեմբերի, 2021թ.)

 

Հյուսիսային համալսարանը 2021թ. դեկտեմբերի 1-2-ը կազմակերպում է «Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝  նվիրված բուհի հիմնադրման 25-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները, հայցորդները, դասախոսները, գիտությունների թեկնածուներն ու դոկտորները:

 

Գիտաժողովի բնագավառներն են՝

 • պատմություն,
 • իրավագիտություն,
 • քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ,
 • արևելագիտություն,
 • տնտեսագիտություն,
 • մանկավարժություն,
 • հոգեբանություն,
 • բանասիրություն և լրագրություն:

Հոդվածը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի խորագրին:

Գրախոսության փուլը հաղթահարած հոդվածները տպագրվելու են առանձին ժողովածուի տեսքով, և յուրաքանչյուր հեղինակ ստանալու է 1 անվճար օրինակ:
Բոլոր հոդվածներն ունենալու են DOI միջազգային ստանդարտ համարներ և հրապարակվելուց հետո տեղադրվելու են Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում (www.artsakhlib.am):

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ. նոյեմբերի 12-ը լրացնել մասնակցության հայտը և զեկուցման հիմնադրույթների (թեզիսների) հետ միասին ուղարկել Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլեկտրոնային փոստին:  

Գիտական աստիճան չունեցողները հայտի և հոդվածի հիմնադրույթների հետ միաժամանակ պետք է ուղարկեն գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը:

Գիտաժողովն անցկացվելու է առկա, հեռակա և հեռավար ձևաչափով:

Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:  

Աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենն ու անգլերենը: Օտար լեզուներով զեկուցումներն ուղեկցվելու են համաժամանակյա թարգմանությամբ:

Հոդվածին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են՝

 1. Հոդվածը պատրաստվում է՝ օգտագործելով Microsoft Word 2003 տեքստային խմբագրիչը,
 2. Հոդվածի հայերեն տեքստում օգտագործել Sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում՝ Times New Roman տառատեսակները,
 3. Հոդվածի ծավալը՝ 8-15 էջ՝ ներառյալ ամփոփագրերը,
 4. Հոդվածի առաջին էջի մեջտեղում թավ (Bold) 13 pt տառաչափով գրվում է հոդվածի վերնագիրը, մեկ տող ներքև՝ էջի մեջտեղում, մեծատառով և թավ (Bold) 13 pt տառաչափով գրվում է հեղինակի անուն, ազգանունը,
 5. Մեկ տող ներքև գրվում է հեղինակի գիտական աստիճանը, կոչումը (առկայության դեպքում), աշխատանքի վայրը, պաշտոնը (ամբողջությամբ` առանց հապավումների), քաղաքը և երկիրը: Մեկ տող ներքև նշվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
 6. Մեկ տող բաց թողնելով 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic), թավ (Bold) ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ 70-100 բառի սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները: Ամփոփագիրը պետք է իրենից ներկայացնի ինքնուրույն տեքստ, որը կնկարագրի հետազոտության հիմնական արդյունքներն առանց հոդվածն ընթերցելու: Ամփոփագրում պետք չէ բառացիորեն կրկնել հոդվածի նախադասությունները,
 7. Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է գրել «Հիմնաբառեր» և նշել 7-10 հիմնաբառ,
 8. Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից: Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ,
 9. Էջի ֆորմատը՝ 170*240 մմ, լուսանցքները բոլոր կողմերից` 20 մմ,
 10. Հիմնական տեքստը շարադրվում է 12 pt տառաչափով, միջտողային հեռավորությունը՝ 1,15,
 11. Հոդվածի լեզվից տարբերվող մյուս 2 լեզուներով ամփոփագրերը պարտադիր են, որոնք պետք է լինեն հոդվածի սկզբնական մասի (վերնագրից մինչև հիմնաբառերը ներառյալ) թարգմանությունը և տրվում են հիմնական տեքստից հետո,
 12. Հղումները տրվում են տողատակում՝ 10 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (Bold), աշխատանքի վերնագիրը, հատորը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը և էջ(եր)ը,
 13. Հոդվածի բոլոր էջերը պետք է համարակալված լինեն էջի ներքևում (մեջտեղում):

 

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող հոդվածները չեն քննարկվելու:

Կեցության ծախսերը հոգում են մասնակիցները կամ գործուղող կազմակերպությունը:

Գիտաժողովի կազմկոմիտե 

Կազմկոմիտեի նախագահ՝ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր, տ.գ.թ. Մհեր Բորիսի Մակիչյան

Կազմկոմիտեի փոխնախագահ՝ Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավար, ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան

Հեռախոս՝ (+374) 10 55-41-35, (+374) 55 27-77-55,

Էլեկտրոնային  փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։:

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...