logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

logo nu coloured

         «ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՓՈՓՈԽ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ»                                        
միջազգային գիտաժողով 

(ք. Երևան, 1-2 դեկտեմբերի, 2021թ.)

 

Հյուսիսային համալսարանը 2021թ. դեկտեմբերի 1-2-ը կազմակերպում է «Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝  նվիրված բուհի հիմնադրման 25-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները, հայցորդները, դասախոսները, գիտությունների թեկնածուներն ու դոկտորները:

 

Գիտաժողովի բնագավառներն են՝

 • պատմություն,
 • իրավագիտություն,
 • քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ,
 • արևելագիտություն,
 • տնտեսագիտություն,
 • մանկավարժություն,
 • հոգեբանություն,
 • բանասիրություն և լրագրություն:

Հոդվածը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի խորագրին:

Գրախոսության փուլը հաղթահարած հոդվածները տպագրվելու են առանձին ժողովածուի տեսքով, և յուրաքանչյուր հեղինակ ստանալու է 1 անվճար օրինակ:
Բոլոր հոդվածներն ունենալու են DOI միջազգային ստանդարտ համարներ և հրապարակվելուց հետո տեղադրվելու են Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում (www.artsakhlib.am):

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2021թ. նոյեմբերի 12-ը լրացնել մասնակցության հայտը և զեկուցման հիմնադրույթների (թեզիսների) հետ միասին ուղարկել Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլեկտրոնային փոստին:  

Գիտական աստիճան չունեցողները հայտի և հոդվածի հիմնադրույթների հետ միաժամանակ պետք է ուղարկեն գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը:

Գիտաժողովն անցկացվելու է առկա, հեռակա և հեռավար ձևաչափով:

Հոդվածները կարող են ներկայացվել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:  

Աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենն ու անգլերենը: Օտար լեզուներով զեկուցումներն ուղեկցվելու են համաժամանակյա թարգմանությամբ:

Հոդվածին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են՝

 1. Հոդվածը պատրաստվում է՝ օգտագործելով Microsoft Word 2003 տեքստային խմբագրիչը,
 2. Հոդվածի հայերեն տեքստում օգտագործել Sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում՝ Times New Roman տառատեսակները,
 3. Հոդվածի ծավալը՝ 8-15 էջ՝ ներառյալ ամփոփագրերը,
 4. Հոդվածի առաջին էջի մեջտեղում թավ (Bold) 13 pt տառաչափով գրվում է հոդվածի վերնագիրը, մեկ տող ներքև՝ էջի մեջտեղում, մեծատառով և թավ (Bold) 13 pt տառաչափով գրվում է հեղինակի անուն, ազգանունը,
 5. Մեկ տող ներքև գրվում է հեղինակի գիտական աստիճանը, կոչումը (առկայության դեպքում), աշխատանքի վայրը, պաշտոնը (ամբողջությամբ` առանց հապավումների), քաղաքը և երկիրը: Մեկ տող ներքև նշվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,
 6. Մեկ տող բաց թողնելով 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic), թավ (Bold) ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ 70-100 բառի սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները: Ամփոփագիրը պետք է իրենից ներկայացնի ինքնուրույն տեքստ, որը կնկարագրի հետազոտության հիմնական արդյունքներն առանց հոդվածն ընթերցելու: Ամփոփագրում պետք չէ բառացիորեն կրկնել հոդվածի նախադասությունները,
 7. Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է գրել «Հիմնաբառեր» և նշել 7-10 հիմնաբառ,
 8. Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից: Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ,
 9. Էջի ֆորմատը՝ 170*240 մմ, լուսանցքները բոլոր կողմերից` 20 մմ,
 10. Հիմնական տեքստը շարադրվում է 12 pt տառաչափով, միջտողային հեռավորությունը՝ 1,15,
 11. Հոդվածի լեզվից տարբերվող մյուս 2 լեզուներով ամփոփագրերը պարտադիր են, որոնք պետք է լինեն հոդվածի սկզբնական մասի (վերնագրից մինչև հիմնաբառերը ներառյալ) թարգմանությունը և տրվում են հիմնական տեքստից հետո,
 12. Հղումները տրվում են տողատակում՝ 10 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (Bold), աշխատանքի վերնագիրը, հատորը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը և էջ(եր)ը,
 13. Հոդվածի բոլոր էջերը պետք է համարակալված լինեն էջի ներքևում (մեջտեղում):

 

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող հոդվածները չեն քննարկվելու:

Կեցության ծախսերը հոգում են մասնակիցները կամ գործուղող կազմակերպությունը:

Գիտաժողովի կազմկոմիտե 

Կազմկոմիտեի նախագահ՝ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր, տ.գ.թ. Մհեր Բորիսի Մակիչյան

Կազմկոմիտեի փոխնախագահ՝ Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբուհական մասնագիտական կրթության կենտրոնի ղեկավար, ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան

Հեռախոս՝ (+374) 10 55-41-35, (+374) 55 27-77-55,

Էլեկտրոնային  փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։:

lezuner

 Ինչպես դառնալ պոլիգլոտ

 
Ս.թ. սեպտեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, տեղի կունենա բանաժողով՝ նվիրված Լեզուների եվրոպական օրվան՝ «Ինչպե՞ս դառնալ պոլիգլոտ» խորագրով:
Լեզուների եվրոպական օրը նշվում է ամեն տարի սեպտեմբերի 26-ին, իսկ այս տարի տոնի տասներորդ ամյակն է: Օրվա հիմնական նպատակն է խրախուսել տարբեր լեզուների ուսումնասիրությունը և յուրացումը ինչպես դպրոցներում, այնպես էլ դրանցից դուրս՝ մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում։
Միջոցառման ընթացքում կքննարկվեն լեզուների ծագումնաբանությանը վերաբերող բազմաթիվ հարցեր, կներկայացվեն պատմություններ անվանի պոլիգլոտների կյանքից, կանցկացվի փոքր մրցույթ:
Միջոցառումը կվարի Հյուսիսային համալսարանի ուսումնահետազոտական և միջազգայնացման գծով պրոռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լուսինե Ֆլջյանը:
Բանաժողովը նախատեսված է Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտների և բժշկական քոլեջի ուսանողների համար:
«Ինչպե՞ս» դառնալ պոլիգլոտ» խորագրով միջոցառումը տեղի կունենա համալսարանի մեծ դահլիճում (6-րդ հարկ):

 

 

               School 01

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի բաժնի պետի թափուր հաստիքի համար

Վերջնաժամկետ՝   15.10.2021թ.

Պարտադիր պահանջներ 

 1. Համապատասխան բարձրագույն կրթություն (առնվազն մագիստրոսի (դիպլոմավորված մաս­նա­­գետի) աստիճան), կառավարման համակարգում առնվազն 4 տարվա աշխա­տան­քային փորձ,
 2. Կարողանա բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով (լեզուների համաեվրոպական համակարգի առնվազն B2/C1 մակարդակին համապատասխան):

Արտաքին կապերի բաժնի պետի գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի իրավունքների և պարտականությունների նկարագրով (կից փաստաթուղթ):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Դիմում (կից ձևաչափ)
 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Պահանջվող հմտություններ

 • օտար լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • տեղեկատվական և հաղորդակցական ժամանակակից տեխնոլո­գիաներով աշխատելու հմտություններ (Word, Excel, PoverPoint)
 • թիմային աշխատանքի ունակություն և նախաձեռնողականություն
 • կազմակերպական կարողություններ և բարձր պատասխանատվություն:

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. հասցեին։

School 01

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

Վերջնաժամկետ՝   08.10.2021թ.

Պարտադիր պահանջներ 

 1. Համապատասխան բարձրագույն կրթություն (առնվազն մագիստրոսի կրթական աստի­ճան), կամ բակալավրի կրթական աստի­ճան և ոլորտի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:
 2. Կարողանա բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուներով (լեզուների համաեվրոպական համակարգի առնվազն B2/C1 մակարդակին համապատասխան):

Արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի իրավունքների և պարտականությունների նկարագրով (կից փաստաթուղթ):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Դիմում (կից ձևաչափ)
 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Պահանջվող հմտություններ

 • օտար լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • տեղեկատվական և հաղորդակցական ժամանակակից տեխնոլո­գիաներով աշխատելու հմտություններ (Word, Excel, PoverPoint)
 • թիմային աշխատանքի ունակություն և բարձր պատասխանատվություն
 • նախաձեռնողականություն:

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. հասցեին։

 

shph

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-13, 2021Թ.

Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում ենք մասնակցել միջազգային գիտաժողովի

Մասնակցության հրավեր

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...