logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

semiar arcax

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

Հրավիրում ենք Հյուսիսային համալսարանի, ՀՀ այլ ուսումնական հաստատությունների, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ս.թ. նոյեմբերի 21-ին «Շահբազյան» բարեգործական հիմնադրամի և Հյուսիսային համալսարանի նախաձեռնությամբ բաց դասախոսությամբ հանդես կգա Բեյրութում սոցիալական զգացմունքների ուսումնական կենտրոնի հիմնադիր Մերի Ղազարյան Գուրունլյանը՝ Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում բնակչության հոգեբանական աջակցության ծրագրերի արդյունավետության վերլուծությամբ:
Դասախոսությունն առանձնակի կարևորություն ունի Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների, նաև՝ ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների համար:
Դասախոսությանը մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտերն ուղարկել 📩 Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. հասցեով կամ զանգահարել ☎️ 091314556 հեռախոսահամարով:
Կհանդիպենք նոյեմբերի 21-ին, 12:00-ին:
Հասցե՝ Ալեք մանուկյան 15 ա, Հյուսիսային համալսարան, 4-րդ հարկ:

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության  համար նախատեսված դասընթացների (մասնավորապես՝ հիգիենայի հիմունքներ, մանրէաբանություն, քույրական գործի հիմունքներ, մանկաբուժություն) օտար լեզվով (անգլերեն լեզվով) դասավանդող դասախոսների թափուր հաստիքների համար

Վերջնաժամկետ՝   27.11.2023թ.

Պարտադիր պահանջներ՝

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ, եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում,
 • մասնագիտական և մանկավարժության հմտություններ,
 • օտար լեզվի (անգլերեն լեզու) և՛ բանավոր, և՛ գրավոր գերազանց իմացություն (այդ թվում հաղորդակցվելու կարողություն),  հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • համակարգչով և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Դիմում (լրացվում է տեղում),
 • ինքնակենսագրություն՝ CV,
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը,
 • սանիտարական գրքույկ,
 • տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից օտար լեզվով դասավանդելու երաշխավորություն կամ միջազգայնորեն ընդունված լեզվի իմացության մասին փաստաթուղթ
 • այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների։

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   infoԱյս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. հասցեին, իսկ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 010-55-97-76 հեռախոսահամարին (մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին)։

dramashnorhayin mrcuyt

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է «Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթը՝ 500000 ՀՀ դրամ մրցութային ֆոնդով, որի նպատակն է խթանել Հյուսիսային համալսարանի և Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի մեթոդական ապահովումը, նորարարական մեթոդների և գործիքների ինտեգրումը և կրթական վերջնարդյունքների համապատասխան գիտամեթոդական նյութերի պատրաստումը և տպագրումը: Մրցույթի պայմանն է՝ առնվազն մեկ ուսանողի ինտեգրումը դրամաշնորհային ծրագրում։

Դրամաշնորհները կարող են ներկայացվել հետևյալ ուղղություններով.

 1. Իրավագիտություն և հասարակական գիտություններ
 2. Կառավարում և տնտեսագիտություն
 3. Մանկավարժություն, կրթության կառավարում, հայ գրականություն, մայրենիի և օտար լեզուների դասավանդում
 4. Համակարգչային գիտություններ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո­գիաներ
 5. Հոգեբանություն
 6. Լրագրություն
 7. Քույրական գործ

8․ Ատամնատեխնիկական գործ

Մրցույթին կարող են մասնակցել թիմեր, որոնց կազմում կարող են ընդգրկված լինել Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձ­նակազմի ներկա­յացուցիչներ, սովորողներ և շրջանավարտներ: Թիմերի մաս­նա­կից­ների քանակի սահմանափակում չկա: Դրամաշնորհներին կարող են նաև մասնակցել անհատներ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 10-ը:

Դրամաշնորհը կարող է պարունակել՝

 1. լրացուցիչ աշխատավարձ գիտամեթոդական գործունեություն իրակա­նաց­­­նելու նպատակով.
 2. ձեռնարկի /դասագրքի/ տպագրություն Համալ­սա­րանի միջոցների հաշվին:

«Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթին մաս­նակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստա­թղթերը.

 1. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր-առաջարկություն /ոչ ավել քան 5000 բառ/,
 2. Ծրագրի ժամանակացույցը,
 3. Ծրագրի բյուջեն Excel տարբերակով,
 4. Ծրագրի մասնակիցների ինքնակենսագրությունները,
 5. Ծրագրի յուրաքաչյուր մասնակցի անձնագրի պատճենը և 1 լուսանկար 3x4 չափի:
 6. Հյուսիսային համալսարանի ուսանողական տոմսի պատճենը:

Նախագծերի ներկայացման պահանջներ և ընթացակարգ

 1. Նախագծի առաջարկը հարկավոր է ներկայացնել .doc, .docx, կամ  .pdf փաստաթղթերի ձևերով (բացառությամբ՝ բյուջեի նախահաշվի):
 2. Յուրաքանչյուր թիմ կարող է ներկայացնել 1 աշխատանք մեկ ուղղությամբ: Թիմի անդամները կարող են ընդգրկված լինել նաև այլ թիմերում:
 3. Նախագիծը տևողությամբ չպետք է գերազանցի 6 ամիսը:

Նախագծերի գնահատման չափանիշները

Գիտամեթոդական աշխատանքի համապատասխանություն Հյուիսային համալսարանի մասնագիտական կրթական ծրագրին, դասընթացին և կրթական վերջնարդյունքին– 30 միավոր

Գործնական աշխատանքների համապատասխանություն տեսական նյութի բովանդակությանը և ծավալին – 30 միավոր

Նորարարական մեթոդների և գործիքների կիրառում – 30 միավոր

Իրատեսական ժամկետների սահմանում ծրագրի իրականացման փուլերին համապատասխան – 10 միավոր

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

texahanvac arcax

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Հյուսիսային համալսարանը
 
🔷2024-2025 ուս. տարվա դիմորդների նախապատրաստական դասընթացները կկազմակերպի անվճար :
🔷Ավագ դպրոցում, քոլեջում, բուհում կրթության իրավունքը վերականգնել ցանկացող աշակերտների և ուսանողների  համար 2023-2024 ուստարում կապահովի անվճար ուսուցման հնարավորություն:
🔷Կտրամադրի մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն:
🔷Մասնագետների միջոցով կցուցաբերի հոգեբանական աջակցություն:
 
Դիմել ցանկացողները կարող են զանգահարել 010573317 հեռախոսահամարով:
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆիզիկայի և աշխարհագրության ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

Վերջնաժամկետ՝   15.09.2023թ.

Պարտադիր պահանջներ 

Ուսումնական հաստատության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, որը ստացել է մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   infoԱյս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ. հասցեին։

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...