logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Varchutyun

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Որակի ապահովման վարչությունը համալսարանի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Վարչության առաքելությունն է աջակցել համալսարանում որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը, որակի ամբողջական կառավարման համակարգի ներդրմանը, բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների իրագործման նկատմամբ վերահսկելիության, գնահատման և բարելավման մեխանիզմների ապահովմանը, նպաստել մասնագիտական կրթության որակի բարձրացմանը:


Վարչության խնդիրներն են.

 • որակի ապահովման ամբողջական համակարգի անցնելու համար նախադրյալների ստեղծում, համալսարանի ստորաբաժանումներում (ֆակուլտետներ, ամբիոններ) որակի ապահովման տեղական կառույցների ձևավորում,
 • որակի կառավարման նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ապահովում,
 • բուհի առաքելության և ռազմավարական նպատակների իրագործման արդյունավետ վերահսկողություն, ծավալվող գործընթացների անընդհատ մշտադիտարկում, գնահատման մեխանիզմների և գործիքակազմի ստեղծում, բարելավման ծրագրերի առաջադրում,
 • շուկայամետ ՄԿԾ-ների ստեղծման, դրանց համընթեռնելիության և նմանատիպ այլ համեմատելի ծրագրերի հետ համահունչության, ուսանողների շարժունության ապահովման վերահսկման և գնահատման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • գիտահետազոտական և նորարարական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և վերանայման համար արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորում,
 • բուհի արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման ծրագրերի և գործընթացների մշտադիտարկման և գնահատման գործիքների ստեղծում,
 • բուհի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվողակա­նու­թյան ապահովում,
 • արտաքին գնահատում իրականացնող կառույցների հետ համագործակցում,
 • համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային ինքնավերլուծության աշխատանքների համադասում, արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին օժանդակում:

Աշխատակազմը՝

Որակի ապահովման վարչության պետ ՝  Սուսաննա Ավագյան 
 

Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10) 554056
Էլ.փոստ`  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Ուսումնական վարչություն

Հյուսիսային համալսարանում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացի պլանավորումը, կազմակերպումը և վերահսկումը իրականացնում է Ուսումնական վարչությունը:

Կառուցվածքը և կառավարումը

Ուսումնական վարչությունն անմիջականորեն ենթարկվում է ռեկտորին, ուսումնական գործընթացների գծով պրոռեկտորին:

Ուսումնական վարչության կազմում են․

 • Համալսարանի ֆակուլտետները / Իրավագիտության, Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորկատիկայի, Բանասիրության և մանկավարժության /,
 • Լրացուցիչ կրթության կենտրոնը,
 • Գրադարանը,
 • Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգողը։

Վարչության խնդիրները են

 • Ապահովել Համալսարանի ուսումնական գործընթացը,
 • Բարձրացնել ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը,
 • Ապահովել ուսումնական վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումների անմիջական ղեկավարումը, ինչպես նաև՝ ուսումնական գործընթացում մասնակցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների համակարգումը,
 • Պլանավորել, կազմակերպել և վերահսկել Համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական գործընթացը,
 • Իրականացնել ուսումանկան գործընթացի որակի վերահսկողությունը,
 • Ապահովել Համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների կրթական, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վերահսկողությունը:

 

Վարչության գործառույթները են

 • Մագիստրոսի և բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա և հեռակա ուսուցման աշխատանքային ուսումնական պլանների մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը,
 • Ֆակուլտետների դեկանների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական դասընթացների դասացուցակի կազմման աշխատանքների կազմակերպումը և վերահսկումը,
 • Համալսարանում ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման վերահսկումը,
 • Համալսարանի դեկանատների և ամբիոնների հետ ուսումնական գործընթացի համակարգումը,
 • Դասավանդման որակի և արդյունավետության բարելավմանն ուղղված համալիր միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը,

 • Աշխատակազմը՝

  Ուսումնական վարչության պետ՝

  Հռիփսիմե Խաժակյան 

  տնտ․գիտ․ թեկնածու


Կոնտակտներ՝
Հեռ. ` (+374 10)
554056

Համալսարանի ուսումնական վարչությունն իր մեջ ներառում է`

            ա) ուսումնամեթոդական բաժին

             բ)  պրակտիկայի բաժին

            Նինա Ավագյան

            Շրջանավարտների և պրակտիկայի համակարգող

             Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

             Հեռ՝ (+374 10) 554862

 

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

13.01.2022
Հայտարարություն բուհերի միջազգայնացման հարցերով պատասխանատուների համար

Հարգելի գործընկերներ   Լեհաստանի Լեշնոյի համալսարանը 2022 թվականի մայիսի 9...

Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

21.12.2021
Մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի համար

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դասախոսների թափուր հաստիքի...

Քարտեզ

map