logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

 

 

 

 

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

 


                                                                  

 

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

 

 

 

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/