logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

 

 

 

 

 

  ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ <<ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ>> ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
/ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ /  

 


                                                                

 


                                                                  

 

 

    /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Մանկավարժություն

28.06.21թ. ժ.0930

Ավանեսով Էռնեստ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 IV

1.

II մասնագիտական օտար լեզու /իսպաներեն/

21.06.21թ. ժ.0930

Տոնոյան Լիլիթ

միանալ

2.

Բառագիտություն

24.06.21թ. ժ.1030

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Արտասահամանյան գրականություն

28.06.21թ. ժ.1000

Ասատրյան Ծովինար

միանալ

4.

Հիմնական օտար լեզու

01.07.21թ. ժ.0930

Ալավերդյան Անահիտ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

   I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Գրականագիտության ներածություն

25.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկավարժություն

28.06.21թ. ժ.1000

Ավանեսով Էռնեստ

միանալ

4.

Լեզվաբանության հիմունքներ

30.06.21թ. ժ.1100

Մկրտչյան Նունե

միանալ

5.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

02.07.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 IV

1.

II մասնագիտական օտար լեզու/իսպաներեն/

21.06.21թ. ժ.1000

Տոնոյան Լիլիթ

միանալ

2.

Հին սլավոներեն

24.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

3.

Ռուսաց լեզվի պրակտիկում

02.07.21թ. ժ.1030

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հիմնական օտար լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Արտասահմանյան գրականություն

28.06.21թ. ժ.0930

Ասատրյան Ծովինար

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն

29.06.21թ. ժ.1230

Մնացականյան Վահե

միանալ

3.

Անատոմիա,տարիքային ֆիզիոլոգիա և դպրոցականի հիգիենա

01.07.21թ. ժ.0930

Մանասյան Հասմիկ

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

II

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկական գրականություն

29.06.21թ. ժ.0930

Հակոբյան Գայանե

միանալ

4.

Մաթեմատիկա

01.07.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

III

1.

Տարրական դպրոցի մանկավարժություն

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.1200

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

Մանկավարժական վարպետություն

28.06.21թ. ժ.1100

Վարդանյան Մարիա

միանալ

4.

Մաթեմատիկա

01.07.21թ. ժ.1030

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

IV

1.

Հայոց լեզու

22.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

2.

Մաթեմատիկա

25.06.21թ. ժ.0930

Բարխուդարյան Վահե

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.0930

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Ընդհանուր հոգեբանություն

24.06.21թ. ժ.0930

Մամիկոնյան Մարինե

միանալ

3.

Բժշկագիտություն և երեխայի առողջության պահպանություն

29.06.21թ. ժ.1330

Մնացականյան Վահե

միանալ

4.

Մանկան անատոմիա,ֆիզիոլոգիա և հիգիենա

01.07.21թ. ժ.1030

Մանասյան Հասմիկ

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.1100

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հայոց լեզու

24.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

II

3.

Մանկական գրականություն

29.06.21թ. ժ.1100

Հակոբյան Գայանե

միանալ

 

4.

Երեխայի տարրական մաթեմ.պատկերացումների ձևավորման  մեթոդիկա

01.07.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

III

1.

Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդ

21.06.21թ. ժ.1030

Մկրտչյան Նունե

միանալ

2.

Երեխայի տարրական մաթեմ.պատկերացումների ձևավորման  մեթոդիկա

24.06.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

3.

Նախադպրոցական մանկավարժ.վարպետություն

29.06.21թ. ժ.0930

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

 

4.

Նախադպրոցական մանկավարժություն

01.07.21թ. ժ.1200

Ղազարյան Լուսինե

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

IV

1.

Նախադպրոցական մանկավարժ. պատմություն

24.06.21թ. ժ.1200

Ղազարյան Լուսինե

միանալ 

2.

Երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Մկրտչյան Նունե

միանալ 

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Հայոց պատմություն

21.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Հովհաննես

միանալ

2.

Հայ գրականության պատմություն

25.06.21թ. ժ.1000

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

3.

ԶԼՄ տեխնիկական միջոցներ /ֆոտոլրագրություն/

28.06.21թ. ժ.0930

Բաղդասարյան Արթուր

միանալ

4.

Հայոց լեզու

30.06.21թ. ժ.1200

Մկրտչյան Նունե

միանալ

5.

Հայ մամուլի պատմություն

02.07.21թ. ժ.0930

Մարդյան Գոհար

միանալ

 

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 III

1.

Փիլիսոփայություն

21.06.21թ. ժ.1300

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

2.

Հեռուստաժուռնալիստիկա

23.06.21թ. ժ.0930

Աբրահամյան Աստղիկ

միանալ

3.

Հայ գրականության պատմություն

25.06.21թ. ժ.1100

Դավթյան Վարդուհի

միանալ

4.

Հայ հեռուստաժուռնալիստիկայի պատմություն

29.06.21թ. ժ.1300

Հակոբյան Գայանե

միանալ

5.

Խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ

02.07.21թ. ժ.1030

Մարդյան Գոհար

միանալ
   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Մասնագիտական ռուսաց  լեզու

21.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Գայանե

միանալ

2.

Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

23.06.21թ. ժ.1100

Մարգարյան Մերի

միանալ

3.

Եվրոպական փիլիսոփայության մտքի պատմություն

25.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սիլվա

միանալ

4.

20-րդ դարի ժամանակ.- մանկ. տեսություններ

28.06.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

5.

Մանկավարժական էթիկա

30.06.21թ. ժ.0930

Հարությունյան Արմեն

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

 

  

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ. մասնագիտական հետազոտոթյուն.

21.06.21թ. ժ.0930

Գրիգորյան Մանուշակ

միանալ

2.

Ներառական կրթություն

23.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

3.

Կրտսեր դպրոցում մաթեմատիկայի ուս. գիտատեսական հիմունքները

25.06.21թ. ժ.0930

Հարությունյան Տիգրան

միանալ

4.

Մասնագիտական օտար լեզու

28.06.21թ. ժ.0930

Թամազյան Անի

միանալ

5.

Կրտսեր դպրոցում մայրենիի ուս. գիտատեսական հիմունքները

30.06.21թ. ժ.1300

Մկրտչյան Նունե

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

Կուրսը

N

Քննություններ

Օրը, ժամը

Դասախոսի

ազգանուն, անուն

Հղումը

 

 I

1.

Տեղեկատվական տեխնոլոգ. մասնագիտական հետազոտոթյուն.

21.06.21թ. ժ.0930

Գրիգորյան Մանուշակ

միանալ

2.

Ներառական կրթություն

23.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Սյուզաննա

միանալ

3.

Ն/դ կրթության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

25.06.21թ. ժ.0930

Վարդանյան Մարիա

միանալ

4.

Մասնագիտական օտար լեզու

28.06.21թ. ժ.0930

Թամազյան Անի

միանալ

5.

Մանկան պրակտիկ հոգեբանություն

30.06.21թ. ժ.0930

Հովհաննիսյան Եվա

միանալ

6.

20-րդ դարի սոցիալ-մանկավարժ. տեսություններ

01.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ

7.

Կրթության փիլիսոփայություն

02.07.21թ. ժ.0930

Սարգսյան Նաիրուհի

միանալ