logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

manag fak

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 
                                                 
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

   
                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


 

     ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ «ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
      /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               


 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան միանալդասին
3-4 Հայոց պատմություն -2 Մուկուչյան
5-6 ՀՀ և ԼՂՀ տնտ .աշխարհագրություն     Արսենյան  
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2      
3-4 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան միանալդասին
5-6 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Վարոսյան
7-8 Ռուսաց լեզու Սիմոնյան միանալդասին
9-10 Անգլերեն Սիմոնյան միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Համաշխարհային  տնտ .աշխարհ Մովսեսյան միանալդասին
3-4 Բարձրագույն մաթեմատիկա Պողոսյան
5-6 Ռազմագիտություն Կամոյան
7-8 Համաշխարհային  տնտ. աշխարհ Մովսեսյան
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Մովսեսյան միանալդասին
3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան
5-6 Արտ.  ուժերի տեղաբաշխում Մովսեսյան
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Մովսեսյան միանալդասին
3-4 Սոցիոլոգիա Աբգարյան
5-6 Արտ.  ուժերի տեղաբաշխում Մովսեսյան
7-8 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան  Մ.
9-10      
 

                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը II կուրս լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կառավարման հոգեբանություն Արսենյան միանալ դասին
3-4 Ձեռնարկ տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.
5-6 Բիզնեսի վիճակագրություն Հանիսյան Հ.
7-8 Բիզնեսի վիճակագրություն Հանիսյան Հ.
9-10      
երեէշաբթի 1-2 Միկրոէկոնոմիկա Մովսեսյան Գ. միանալ դասին
3-4 Մարքետինգի հիմունքներ Մովսեսյան Գ.
5-6 Անգլերեն Սիմոնյան Շ.
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Հաշվապահ. հաշվառում և աուդիտ   Հովակիմյան Գ. միանալ դասին
5-6 Հաշվապահ. հաշվառում և աուդիտ  Հովակիմյան Գ.
7-8 Քաղ  պաշտպանություն Կամոյան Լ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Սպասարկման ոլորտի կառավար  Արսենյան   միանալ դասին
3-4 Միկրոէկոնոմիկա Մովսեսյան Գ.
5-6 Նորամուծությունների կառավար  Հանիսյան  
7-8 Նորամուծությունների կառավար  Հանիսյան  
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական Շաղոյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Մարքետինգի հիմունքներ Մովսեսյան 
5-6 Ֆիզկուլտուրա Վարոսյան  Մ.
7-8      
9-10      

 

 

                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը III կուրս   լս./հղում      
առարկան դասախոսը  
երկուշաբթի 1-2        
3-4        
5-6        
7-8        
9-10        
երեքշաբթի 1-2 Աշխատանքի տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.

միանալդասին  

3-4 Աշխատանքի տնտեսագիտություն Արսենյան Ա.
5-6 Կորպորատիվ կառավարում Մովսեսյան
7-8 Ֆինանսներ և վարկ Հանիսյան Հ.
9-10        
չորեքշաբթի 1-2 Կառավարչական հաշվառում Հովակիմյան

 միանալդասին

3-4 Կորպորատիվ կառավարում Մովսեսյան
5-6 Տնտեսական  մրց. կարգ. Հանիսյան Հ.
7-8 Տնտեսական  մրց. կարգ. Հանիսյան Հ.
9-10        
հինգշաբթի 1-2        
3-4 Առաջնորդություն Արսենյան Ա.  միանալդասին
5-6 Առաջնորդություն Արսենյան Ա.
7-8        
9-10        
ուրբաթ 1-2 Քաղաքագիտություն Աբգարյան Է.  միանալ դասին

3-4 Քրիստոնեական  Շաղոյան Ա.
5-6 Ֆինանսներ և վարկ Հանիսյան Հ.
7-8        
9-10        
   

                                                                          
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  /ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                  
                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2   Ինքնուրույն աշխատանք            1-2 Արտ․ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
3-4 3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․  միանալդասին
5-6 5-6 Հոգեբանություն Կակոյան Ս․  միանալդասին
7-8 7-8 Հոգեբանություն Կակոյան Ս․  միանալդասին
երեքշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ․  միանալդասին 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ․ միանալդասին 
3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․  միանալդասին 3-4 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․  միանալդասին
5-6 Սոցիոլոգիա Սահակյան Ա․  միանալդասին 5-6 Սոցիոլոգիա Սահակյան Ա․ միանալդասին 
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Գրիգորյան Մ․ միանալդասին 
3-4 Արտ․ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 3-4 Սոցիոլոգիա Սահակյան Ա․  միանալդասին
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա․  միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա․  միանալդասին
7-8 Հոգեբանություն Կակոյան Ս․  միանալդասին 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ․ միանալդասին  1-2 Տնտեսագիտության տեսություն Պողոսյան Մ․  միանալդասին
3-4 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․  միանալդասին 3-4 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս․ միանալդասին 
5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին 5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա․  միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 ՀՀ և ԼՂՀ տնտես․աշխարհագր․ Խալաթյան Հ․ միանալդասին  1-2 ՀՀ և ԼՂՀ տնտես․աշխարհագր․ Խալաթյան Հ․  միանալդասին
3-4 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․ միանալդասին  3-4 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․ միանալդասին 
5-6 Արտ․ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 5-6 Փիլիսոփայություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Արտ․ուժերի տեղաբաշխում Խաչատրյան Գ․ միանալդասին  1-2  Ինքնուրույն                  աշխատանք           
3-4 Ինֆորմատիկայի հիմունքներ Գրիգորյան Մ․ միանալդասին  3-4
5-6       5-6
7-8       7-8


 

                                                  
                                                                                         ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                 I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը                                    II շաբաթ /12.07.21- 16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն  աշխատանք            1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին
3-4 3-4 Նորամուծ․կառավարում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին
5-6 5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․  միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 1-2 Նորամուծ․կառավարում Բահարյան Ֆ․ միանալդասին 
3-4 Սպաս․ոլորտի կառավարում Պողոսյան Մ․  միանալդասին 3-4 Սպաս․ոլորտի կառավարում Պողոսյան Մ․  միանալդասին
5-6 Նորամուծ․կառավարում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․  միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 1-2 Կառավարման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ․ միանալդասին 
3-4 Հաշվ․հաշվ․և աուդիտ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 3-4 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին
5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․  միանալդասին 5-6 Հաշվ․հաշվ․և աուդիտ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Ձեռնարկութ․տնտեսագիտություն Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 1-2 Ձեռնարկութ․տնտեսագիտություն Բահարյան Ֆ․  
3-4 Սպաս․ոլորտի կառավարում Պողոսյան Մ․  միանալդասին 3-4 Նորամուծ․կառավարում Բահարյան Ֆ․ միանալդասին 
5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․  միանալդասին 5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․  միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 1-2 Բիզնեսի վիճակագրություն Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին
3-4 Հաշվ․հաշվ․և աուդիտ Ճուղուրյան Ա․ միանալդասին 3-4 Կառավարման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ․  միանալդասին
5-6 Մարքեթինգի հիմունքներ Խաժակյան Հ․ միանալդասին  5-6 Հաշվ․հաշվ․և աուդիտ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Նորամուծ․կառավարում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 1-2  Ինքնուրույն   աշխատանք           
3-4 Հաշվ․հաշվ․և աուդիտ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8

 

 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ինքնուրույն  աշխատանք             1-2 Կառավարչական հաշվառում Միրզոյան Ա․  միանալդասին
3-4 3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին
5-6 5-6 Քաղաքագիտություն Հակոբյան Լ․  միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Առաջնորդություն Խալաթյան Հ․  միանալդասին 1-2 Առաջնորդություն Խալաթյան Հ․  միանալդասին
3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 3-4 Կորպորատիվ կառավարում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
5-6 Կառավ․որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ․  միանալդասին 5-6 Կառավ․որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ․ միանալդասին 
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Կորպորատիվ կառավարում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 1-2 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ․ միանալդասին 
3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 3-4 Կորպորատիվ կառավարում Խաչատրյան Գ․ միանալդասին 
5-6 Առաջնորդություն Խալաթյան Հ․  միանալդասին 5-6 Քաղաքագիտություն Հակոբյան Լ․  միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Ֆինանսներ և վարկ Ավետիսյան Ա․  միանալդասին 1-2 Ֆինանսներ և վարկ Ավետիսյան Ա․  միանալդասին
3-4 Կառավարչական հաշվառում Միրզոյան Ա․  միանալդասին 3-4 Կառավարչական հաշվառում Միրզոյան Ա․  միանալդասին
5-6 Կառավ․որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ․  միանալդասին 5-6 Կառավ․որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ․  միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Ֆինանսներ և վարկ Ավետիսյան Ա․  միանալդասին 1-2 Ֆինանսներ և վարկ Ավետիսյան Ա․  միանալդասին
3-4 Ապահովագրական գործ Մարտիրոսյան Բ․  միանալդասին 3-4 Առաջնորդություն Խալաթյան Հ․  միանալդասին
5-6 Քաղաքագիտություն Հակոբյան Լ․  միանալդասին 5-6 Կորպորատիվ կառավարում Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Կառավարչական հաշվառում Միրզոյան Ա․  միանալդասին 1-2  Ինքնուրույն աշխատանք           
3-4 Կորպորատիվ կառավարում Խաչատրյան Գ․ միանալդասին  3-4
5-6 Կառավ․որոշումների ընդունում Հակոբյան Հ․  միանալդասին 5-6
7-8       7-8
 

                                                  
                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                        I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը                                   II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն    աշխատանք            1-2 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին
3-4 3-4 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․  միանալդասին
5-6 5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 1-2 Հակաճգնաժամային կառավ․ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
3-4 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․  միանալդասին 3-4 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․ միանալդասին 
5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին 5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․  միանալդասին 3-4 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․ միանալդասին 
5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին 5-6 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․ միանալդասին 
7-8 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․  միանալդասին 7-8 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․  միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․  միանալդասին 1-2 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․  միանալդասին
3-4 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 3-4 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին
5-6 Հակաճգնաժամային կառավ․ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․ միանալդասին 
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 1-2 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին
3-4 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․  միանալդասին 3-4 Կառավարչական աուդիտ Միրզոյան Ա․ միանալդասին 
5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին 5-6 Բորս․գործ և արժ․շուկա Բոյաջյան Կ․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Բանկային մենեջմենթ Խալաթյան Հ․  միանալդասին 1-2  Ինքնուրույն   աշխատանք           
3-4 Տնտ․մրցակցության կարգավ․ Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն                  աշխատանք            1-2 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
3-4 3-4 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
5-6 5-6      
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 1-2 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 
3-4 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 3-4 Ծրագրային ճարտ․ներածություն Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․  միանալդասին 5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք․ միանալդասին 
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2  Ինքնուրույն                  աշխատանք            1-2 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
3-4 3-4 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
5-6 5-6      
7-8 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Օտար լեզու Մարգարյան Մ․  միանալդասին 1-2 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 
3-4 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 3-4 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․ միանալդասին 
5-6 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 5-6 Ծրագրային ճարտ․ներածություն Մկրտչյան Հ․ միանալդասին 
7-8 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 7-8 Օտար լեզու Մարգարյան Մ․ միանալդասին 
ուրբաթ 1-2       1-2      
3-4 Էլեկտրատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 3-4 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
5-6 ԷՀՄ սխեմատեխնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին 5-6 Թվային միկրոէլեկտրոնիկա Հակոբյան Մ․  միանալդասին
7-8 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 7-8 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
9-10 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 9-10 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
շաբաթ 1-2       1-2  Ինքնուրույն  աշխատանք              
3-4       3-4
5-6 Ծրագրային ճարտ․ներածություն Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 5-6
7-8 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 7-8
9-10 Դիֆերենցիալ և ինտ․հավաս․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 9-10
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն  աշխատանք            1-2 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
3-4 3-4 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․ միանալդասին 
5-6 5-6 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․ միանալդասին 
7-8 7-8 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․  միանալդասին
երեքշաբթի 1-2       1-2 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․ միանալդասին 
3-4 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․ միանալդասին  3-4 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
5-6 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․  միանալդասին 5-6 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
7-8 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․  միանալդասին 7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Օպերաց․համ․կառուցվ․և օգտ․ Հարությունյան Հ․  միանալդասին 1-2 Օպերաց․համ․կառուցվ․և օգտ․ Հարությունյան Հ․  միանալդասին
3-4 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 3-4 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին 
5-6 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին 5-6 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․  միանալդասին 1-2      
3-4 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․ միանալդասին  3-4 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․ միանալդասին 
5-6 Հաշվ․համակ․ճարտարապետութ․ Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 5-6 Կենսագործ․անվտանգություն Հակոբյան Մ․ միանալդասին 
7-8       7-8 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․  միանալդասին
ուրբաթ 1-2 ԷՀՄ կազմակերպում Հակոբյան Մ․  միանալդասին 1-2 Տեղեկատվ․անվտանգ․հիմունքներ Անդրեասյան Լ․ միանալդասին 
3-4 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 3-4 Դիսկրետ մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                     I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը                              II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն  աշխատանք            1-2 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
3-4 3-4 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
5-6 5-6 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․ միանալդասին 
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին 1-2 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
3-4 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին
5-6 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին 5-6 Ավտոմատացված նախագծ․համ․ Մանուկյան Վ․  միանալդասին
7-8       7-8 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Ծրագրերի թեստավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին 1-2 Ծրագրերի թեստավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին
3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․ միանալդասին  3-4 Ծրագրային ապահ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 1-2 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
3-4 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․ միանալդասին  3-4 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
5-6 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին 5-6 Ծրագրերի թեստավորում Մանուկյան Վ․ միանալդասին 
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 1-2 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին 
3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին 3-4 Web-կայքերի ծրագրավորում Մանուկյան Վ․  միանալդասին
5-6 Ավտոմատացված նախագծ․համ․ Մանուկյան Վ․  միանալդասին 5-6 Ավտոմատացված նախագծ․համ․ Մանուկյան Վ․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 1-2  Ինքնուրույն  աշխատանք           
3-4 Համակ․ցանցեր և հեռահաղորդ․ Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8

 

 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն                  աշխատանք            1-2      
3-4 3-4 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
5-6 5-6 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2       1-2      
3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին 3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ միանալդասին  5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին 7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
չորեքշաբթի 1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․ միանալդասին  1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին 3-4 Բնապահպանություն Համբարձումյան Ա․ միանալդասին 
5-6       5-6      
7-8       7-8      
հինգշաբթի 1-2 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 1-2 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
3-4 Բնապահպանություն Համբարձումյան Ա․  միանալդասին 3-4 Բնապահպանություն Համբարձումյան Ա․ միանալդասին 
5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին 5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին 7-8 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․ միանալդասին 
ուրբաթ 1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 1-2 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․  միանալդասին
3-4 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 3-4 Օպերացիոն համակ․նախագծում Հարությունյան Հ․ միանալդասին 
5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին 5-6 Ծրագրավորում․NET միջավ․ Անդրեասյան Լ․  միանալդասին
7-8       7-8      
շաբաթ 1-2 Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ Մկրտչյան Հ․ միանալդասին  1-2  Ինքնուրույն աշխատանք           
3-4 Ինտելեկտուալ համակարգեր Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 3-4
5-6       5-6
7-8       7-8
 

                                                                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ


 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն աշխատանք      
   
1-2 Մանկավարժություն Հովհաննիսյան Ս․ միանալդասին 
3-4 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
5-6 5-6 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․ միանալդասին 
7-8 7-8 Մանկավ․հաղորդակցում Սարգսյան Ն․ միանալդասին 
երեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
3-4 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․  միանալդասին 3-4 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․  միանալդասին
5-6 Արտ․իրավ․բնակչ․I բուժօգնութ․ Մնացականյան Վ․  միանալդասին 5-6 Արտ․իրավ․բնակչ․I բուժօգնութ․ Մնացականյան Վ․  միանալդասին
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․  միանալդասին
3-4 Մանկավարժություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին 3-4 Մանկավարժություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին
5-6 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․  միանալդասին 5-6 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
7-8       7-8 Մանկավ․վարպետություն Սարգսյան Ն․  միանալդասին
հինգշաբթի 1-2 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․  միանալդասին 1-2 Մանկավարժություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին
3-4 Մանկավարժություն Հովհաննիսյան Ս․  միանալդասին 3-4 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վ․ միանալդասին 
5-6 Իրավագիտություն Բաղդասարյան Թ․  միանալդասին 5-6 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․  միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Մանկավ․հաղորդակցում Սարգսյան Ն․  միանալդասին 1-2 Մանկավ․հաղորդակցում Սարգսյան Ն․  միանալդասին
3-4 Մանկավ․վարպետություն Սարգսյան Ն․  միանալդասին 3-4 Մանկավ․վարպետություն Սարգսյան Ն․  միանալդասին
5-6 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․ միանալդասին  5-6 Համակարգչային գրաֆիկա Մկրտչյան Հ․  միանալդասին
7-8 Ինֆորմատիկա Գրիգորյան Մ․ միանալդասին 7-8      
շաբաթ 1-2       1-2      
3-4 Ինքնուրույն     3-4 Ինքնուրույն    
5-6                   աշխատանք     5-6                   աշխատանք    
7-8       7-8      
 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

     /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                           I շաբաթ /06.07.21-10.07.21/ լս. ժամը                                    II շաբաթ /12.07.21-16.07.21/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2  Ինքնուրույն աշխատանք            1-2      
3-4 3-4 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
5-6 5-6 Ֆինանս․վերլ․և վերահսկում Բահարյան Ֆ․ միանալդասին 
7-8 7-8      
երեքշաբթի 1-2       1-2 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
3-4 Ֆինանս․վերլ․և վերահսկում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 3-4 Ֆինանս․վերլ․և վերահսկում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին
5-6 Գործն․մենեջմ․ֆին․ոլորտում Խաժակյան Հ․  միանալդասին 5-6      
7-8       7-8      
չորեքշաբթի 1-2       1-2 Գիտական սեմինար-3 Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
3-4       3-4 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․ միանալդասին 
5-6 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 5-6 Գործն․մենեջմ․ֆին․ոլորտում Խաժակյան Հ․  միանալդասին
7-8 Գործն․մենեջմ․ֆին․ոլորտում Խաժակյան Հ․  միանալդասին 7-8      
հինգշաբթի 1-2 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․  միանալդասին 1-2 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․  միանալդասին
3-4 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 3-4 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
5-6 Ֆինանս․վերլ․և վերահսկում Բահարյան Ֆ․  միանալդասին 5-6 Գիտահետազ․աշխատանք - 2 Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
7-8       7-8      
ուրբաթ 1-2 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին 1-2 Ֆինանսաբանկ․տեխնոլոգիաներ Ճուղուրյան Ա․  միանալդասին
3-4 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․ միանալդասին  3-4 Ֆինանսական շուկաներ Խաչատրյան Գ․ միանալդասին 
5-6       5-6 Գործն․մենեջմ․ֆին․ոլորտում Խաժակյան Հ․  միանալդասին
7-8       7-8      
 

                                                  
                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

 

                                                  
                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                                                  
                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

                                                                       
                                                                                     

Հայտարարություններ

Ընդունելություն նախապատրաստական բաժնում

25.05.2021
Ընդունելություն նախապատրաստական բաժնում

Հյուսիսային համալսարանը կազմակերպում է նախապատրաստական ինտենսիվ դասընթացներ բակ...

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

30.04.2021
Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հաստիքի մրցույթ

    Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է ռեկտորի գործավարի թափուր հա...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը