logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

High school

Armine Sargsyan 

Կրթությունը

1978-1988 թթ.

Երևանի Գոգոլի անվան թիվ 35 միջն. դպրոց

1989-1994 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտու­տի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության և իրավունքի բաժին, ունեմ պատմության և իրավունքի ուսուցչի որակավորում:

1996-2000 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստի­տու­տի ընդհանուր պատմության ամբիոնի ասպիրանտ: Ունեմ հետազո­տողի աստիճան:

Աշխատանքային գործունեությունը

1988-1989 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստի­տու­տի գունանկարի ամբիոնում որպես լաբորանտ:

1993-1998 թթ.

Երևանի թիվ 73 միջնակարգ դպրոցում որպես պատմության և իրավունքի ուսուցիչ:

1998-2017 թթ.

Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվան թիվ 23 միջն. դպրոց, փոխտնօրեն ուսում­նական գծով, պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:

2004-2014 թթ.

 

2015-2017 թթ.

Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս (պատմության դասավանդման մեթոդիկա):

Երևանի Շ.Ռուսթավելու անվան թիվ 23 հիմնական  դպրոցի տնօրեն,  պատմության, ՀԵՊ և հասարակագիտության ուսուցիչ:

 Հրատարակած աշխատանքները

1999 – 2013 թթ.

1999  - 2018 թթ. – Գիտական և մեթոդամանկավարժական ավելի քան 90 անուն հրատարակված աշխա­տանք` գիտական հոդվածներ, դասագրքեր, ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկներ. ուսուցիչների վերապատրաս­տումների ծրագրեր, ձեռնարկներ ու մոդուլներ, աշխատանքային տետրեր և այլն: Մասնավորապես՝Հայոց պատմություն. աշխատանքային տետրեր 6-12-րդ դասարանների համար, հեղինակ:

2013 թ.

Նոր և Նորագույն պատմություն /7-8-րդ դասարաններ/. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, հեղի­նակ:

2004 թ.

2005 թ.

 

 

 

 

 

2007 թ.

 

 

 

 

  

2008 թ.

 

2009 թ.

2009 - 2011 թթ.

2014 - 2018 թթ.

Հայոց եկեղեցու պատմություն. դասագրքեր 6-8-րդ դասա­րանների համար, մեթոդական ապարատի հեղինակ:

Հայոց եկեղեցու պատմություն. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար (6-8-րդ դասարաններ), հեղինակ:

Հայոց եկեղեցու պատմություն. մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար (9-10-րդ դասարաններ), հեղինակ:

Տարրական դպրոցում պատմության դասավանդման ուսումնա­դաս­տիա­րակչական նպատակների և խնդիրների մասին, «Պատմություն և կրթություն» հանդես, թիվ 1-2, հոդվածի հեղինակ:

Պատմություն, Հասարակագիտություն. ուսուցիչների 5–օրյա վերապատրաս­տումների պլան և նյութեր:

Համաշխարհային պատմություն. 6-րդ և 8-րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Ուսուցչի ձեռնարկ. համաշխարհային պատմություն 6-7, հեղինակ:

Ուսուցչի ձեռնարկ. համաշխարհային պատմություն 8-9, հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 7-րդ և 9-րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Հայոց պատմություն. 10 – 12- րդ դասարանների ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկ, հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 10 – 12- րդ դասարանների ուսուցիչների մեթոդական ձեռնարկ, հեղինակ:

Հայոց պատմություն. 10-12րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Համաշխարհային պատմություն. 10-12րդ դասարանների դասագրքերի մեթոդական մասի հեղինակ:

Մասնակցությունը

1997 թ.

Մարդու իրավունքների դասավանդումը Հայաստանի միջնակարգ դպրոց­ներում դասընթաց, «Մարդու իրավունքներ» առարկան դասա­վանդելու վկա­յական:

1999 թ.

«Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջո­ցով» ծրագիր. ստացել եմ ուսուցման մեջ ինտերակտիվ մեթոդների կիրառ­ման նպատակով ուսուցիչներին վերապատրաստող դասախոսի վկայա­կան:

2000-2016 թթ.

«Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջո­ցով» ծրագրի շրջանակներում մոտ 450 ուսուցիչների և տնօրենների վերապատ­րաստում. որպես վերապատրաստող:

2000-2005 թթ.

ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ «Ընդհանուր պատմություն» առարկայական հանձնաժողովի անդամ:

2000 թ.

 

 

ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից կազմակերպված` միջազգային չափանիշներով կրթու­­թյան դասակարգման և վիճակագրության խնդիրներին նվիրված տարա­ծաշրջանային սեմինար, Ալմաթա:

2001 թ.

Կրթական բարեփոխումների կենտրոնի և «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ծրագրի կողմից կազմակերպված «Մարդու իրավունքներ», «Քաղաքացիական կրթություն», «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» առարկաների դասընթաց. նշված առարկաների դասավանդման համար վկայա­կան:

2003թ. փետրվար-       ապրիլ

ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ ընտրական հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստում. որպես վերապատրաստող:

 

2003 - 2008 թթ. 

2006 - 2007 թթ.

 

 

 

2008 -2009 թթ.

 

 

 

 

2014 թ.

 

 

 

2012 -2015 թթ.

 

 

 

2015 – 2017 թթ.

 

 

ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ կողմից կազմակերպվող <<Պատմություն>> և <<Հայոց եկեղեցու պատ­մություն>> առարկաների ուսու­ցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, վերապատրաստող:

ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳ - ի կողմից կազմակերպված <<Պատմություն>> և <<Հասարակագիտություն>> առարկաների ուսու­ցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. վերապատրաստող:

World Vision Armenia կազմակերպության կողմից կազմակերպված Լոռու

 մարզի 11 համայնքների դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական

 որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստումներ,

 վերապատրաստող:

 ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատվերով՝ <<Այբ>> դպրոցի Դիլիջանի մասնաճյուղում ու մաս­նա­ճյուղի ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատուղղված վերապատրաստումներ. վերապատրաստող և մենթորական այցելություննաշխաաշխատանքներ:

<<Հայաստանի մանուկներ>> հիմնադրամի /COAF/ պատվերով Արմավիրի

մարզի 6 համայնքների դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական

 որակավորման բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստումներ և

 մենթորական այցելություններ:

 

Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի հ. 136, 85, Կենտրոնի՝ հ. 23,

Մալաթիա-Սեբաստիայի՝ հ. 116 դպրոցների ուսուցիչների վերապատ­րաս­տումներ:

Լեզուներ 

Գերազանց տիրապետում եմ հայերենին և ռուսերենին, որոշակիորեն (մասնագիտական առումով) նաև` անգլերենին:

baxshyan


Կրթությունը

1984-1989թթ.   Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ

1992-1999թթ.   
Երևանի թիվ 189 միջն. Դպրոց,  անգլերենի  ուսուչուհի


2009թ. մինչ օրս   
Հյուսիսային համալսարանի բանասիրության ամբիոնի   անգլերեն լեզվի դասախոս

 2010-2011թթ      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոց. անգլերենի  ուսուցչուհի, դասղեկ

2012-2013 թթ.      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցի տնօրեն, անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի, դասղեկ

2013-2019թթ.      Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոց. անգլերենի  ուսուցչուհի

 

Համակարգչային գիտելիքներ           

Microsoft office word, Internet    

Լեզուներ՝                             

հայերեն (մայրենի), ռուսերեն(լավ),անգլերեն(լավ)

 NSimonyan

Կրթություն


1993-1998թթ․ Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, ստացել եմ պատմության ուսուցչի որակավորում

Աշխատանքային  փորձ

1998-2002թթ․ ք. Վանաձորի թիվ 1 պետական կրթահամալիրի  միջին  դպրոցում` պատմության  ուսուցիչ

2002-2004թթ․ ք. Ստեփանավանի տեխնիկական  գրադարանում`  գրադարանավարուհի

2004-2011թթ․ Ռուսաստանի Դաշնություն, Դոնի-Ռոստով  քաղաքի թիվ 78  կրթահամալիրում`  պատմության  ուսուցիչ

2017  թվականից դասավանդում եմ ք. Երևանի   Հյուսիսային Համալսարանի ավագ  դպրոցում և  քոլեջում` դասախոս

Կարդացվող  դասընթացներ

Հայոց   պատմություն,   Համաշխարհային  պատմություն,   Հայ   եկեղեցու   պատմություն

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Smbatyan G


Կրթություն

1970-80թթ.     Երևան  Սուրեն Սպանդարյանի անվան N 24 միջնակարգ

1981-85թթ.     Խաչատուր  Աբովյանի անվան հայկական  պետական  մանկավարժական  ինստիտուտ, մաթեմատիկայի  ֆակուլտետի                                                               մաթեմատիկա  բաժին, ստացել եմ  մաթեմատիկայի ուսուցիչ, դաստիարակ-մեթոդիստի  որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

1995թ –Ղազար  Փարպեցու անվան միջն.  դպրոց, մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի

2009թ. –Երևանի Հյուսիսային համալսարան ,  մաթեմատիկայի   ուսուցչուհի

Անցել եմ բոլոր որակավորման փուլերը, որով կարող եմ աշխատել ավագ դպրոցում:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

mkrtchyanA


Կրթություն

2000-2004 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանող

2004-2006թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանող

2006-2010թթ. ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

2014-2017թթ. ԵՀՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի ուսանող

Գիտական աստիճան, կոչում

 մագիստրոս

2006-2010թթ. ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ

2007թ-ից առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի Հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնի դասախոս է։
2016թ-ից առ այսօր համատեղությամբ աշխատում է ՃՇՀԱՀ Մ. Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցում։

Կարդացվող դասընթացներ

Հայոց լեզու և  գրականություն

 Հրապարակումների   ընտրանի

Հրապարակումների ընտրանի  /5 և ավելի/

 1.«Շարադասությունը և նրա ոճական արժեքը Ս. Խանզադյանի «Մխիթար սպարապետ» և «Թագուհին հայոց» պատմավեպերում», Հայ նոր հազարամյակի մարտահրավերներին դեմ հանդիման գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2008թ., էջ45-58:

2.«Թումանյանը և Համաստեղը բարբառի մասին», Թումանյանը և XXI դարը գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2009թ., էջ53-61:

3.«Համեմատությունը Համաստեղի արձակում, Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2011թ., էջ180-187:

4.«Դարձվածները Համաստեղի արձակում»,  Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2011թ., էջ197-193:

5.«Համեմատությունը և նրա ոճական արժեքը Համաստեղի արձակում», Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման  արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2012թ, էջ 489-497:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն։

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...