logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

manag fak

ԴԱՍ 1
ԴԱՍ 2

Բորսային շուկան և  մակրոտնտեսական  կարգավորում-ները
ուսանող՝ Արման Բայրամյան
                                                                                                                                                     
Բաժնետոմսերի տեսակները

ուսանող՝ Վարդանյան Սվետլան
ԴԱՍ 3 ԴԱՍ 4
«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»
ֆոնդային բորսայի պատմությունն 
ու գործունեությունը
ուսանող՝ Մանե Գրիգորյան
Օպցիոն կամ մեկ բաժնետոմսին ընկնող նոսրացած շահույթ

ուսանող՝ Մադլենա Շահբազյան
ԴԱՍ 5
ԴԱՍ 6
Արժեթուղթը, նրա տեսակները և դասակարգումը

ուսանող՝ Հասմիկ Հովհաննիսյան
«Արջերը և ցուլերը»
արժեթղթերի շուկայում

ուսանող՝ Աղավնի Շարոյան
ԴԱՍ 7
ԴԱՍ 8
Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաներ

ուսանող՝ Սյուզաննա Ուստաբաշյան
Ֆոնդային բորսա

ուսանող՝ Լիանա Նարիմանյան
ԴԱՍ 9
ԴԱՍ 10

Ապրանքային բորսա

ուսանող՝ Հասմիկ Կիրակոսյան

Պարտատոմսեր

ուսանող՝ Հասմիկ Ղազարյան

ԴԱՍ 11
ԴԱՍ 12

Ֆինանսական շուկա

ուսանող՝ Մարինե Սեդրակյան

Դոու-Ջոնսի ինդեքս

ուսանող՝ Նիկոլայ Աղաջանյան
ԴԱՍ 13 ԴԱՍ 14

ՀՀ  պետական պարտք

ուսանող՝ Հասմիկ Մովսիսյան

Ակադեմիական կրեդիտ և ՄՈԳ

ուսանող՝ Մարինե Սեդրակյան

ԴԱՍ 15  ԴԱՍ 16

Բորսաների էությունը և գործառույթները
ուսանող՝ Վարդուհի Մազմանյան

 

Գործարար զրույցի փուլերը
(բանակցությունների  արվեստ)

ուսանող՝ Արման Բայրամյան

 ԴԱՍ 16  
 

Կոնֆլիկտները կոլեկտիվում
(կանխման և հաղթահարման ուղիները)

ուսանող՝ Լիաննա Դովլաթյան

 

 

Հայտարարություններ

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

15.11.2023
Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

06.11.2023

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գո...

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը