logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

sale

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ  ԵՎ ԶԵՂՉԵՐ

 Ուսման որակի բարձրացման խրախուսման նպատակով համալսարանում ներդրվել և գործում է անվճար և զեղչերով ուսումնառության, ինչպես նաև անվանական կրթաթոշակների շնորհման համակարգ: Համալսարանում սահմանված են անվանական կրթաթոշակներ (Վիկտոր Համբարձումյանի, Հովհաննես Թումանյանի և այլն)՝ գերազանց առաջադիմությամբ, հասարակական ակտիվ աշխատանքներում ընդգրկված ուսանողների համար:

2020-2021 ուսումնական տարի

          ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ
ԶԵՂՉԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՄԱՆ

 

Համալսարանում սահմանված են ուսման որակը խթանող բազմաթիվ մրցույթներ, որոնց հաղթողներն արժանանում են անվճար ուսուցման, անվանական կրթաթոշակների, արտերկիր գործուղվելու և այլ արտոնությունների:

Ուսումնական տարվա առաջադիմության հիման վրա համալսարանում իրականացվում է ուսանողի տեղափոխություն (ռոտացիա) վճարովի համակարգից անվճար համակարգ:

 

            ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉՄԱՆ,  
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ԱՅԼ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
 

 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին » ՀՀ օրենքի  6-րդ հոդվածի համաձայն Հյուսիսային համալսարանում  ուսանողական նպաստի ձևով իրականացվող ուսման վարձի փոխհատուցման ( անվճար համակարգ) և զեղչերի կիրառման կանոնակարգ

     ԲՈՒՀԻ ՀՐԱՄԱՆ 

Հավելված 1            Հավելված 2

Հյուսիսային համալսարանի քոլեջում  ուսանողական նպաստի ձևով իրականացվող ուսման վարձի ամբողջական կամ մասնակի փոխհատուցման  զեղչերի կիրառման կանոնակարգ

   Հյուսիսային համալսարանի քոլեջի զեղչի հրաման

 Հավելված 1           Հավելված 2

 

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Карта

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4