logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

MAT CHAIR rus

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի» ամբիոնի  առաքելությունն է պատրաստել ճարտարագետ որակավորումով պատասխանատու և առաջատար մասնագետներ: Ամբիոնի ռազմավարական ծրագիրը միտված է շրջանավարտների այն կոմպետենցիաների ձևավորմանը, որոնք պահանջված են հասարակության և աշխատաշուկայի կողմից: Կարևորվում է այն, որ Հյուսիսային համալսարանի շրջանավարտները արագ փոփոխվող շուկայի պայմաններում գտնեն իրենց տեղը, ցուցաբերեն ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորելու պատրաստակամություն, օժտված լինեն քննադատական և վերլուծական մտածողությամբ, միջանձնային հաղորդակցման հմտություններով, ինչպես նաև մասնագիտության նկատմամբ ստեղծագործական մոտեցումներով:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդում՝

 1. Մաթեմատիկական անալիզ
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
 3. Դիֆերեցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
 4. Հավանականությունների տեսություն  և մաթեմատիկական վիճակագրություն
 5. Դիսկրետ մաթեմատիկա
 6. Ֆիզիկա
 7. Ինֆորմատիկա
 8. Կենսագործուն. անվտանգություն
 9. Համակարգչային գրաֆիկա
 10. Էլեկտրատեխնիկա
 11. Թվային  միկրոէլեկտրոնիկա
 12. Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 13. Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ
 14. ԷՀՄ սխեմատեխնիկա
 15. ԷՀՄ կազմակերպում
 16. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն
 17. Միկրոպրոցեսորներ և միկրոկոնտրոլերներ
 18. Համակարգչային ցանցեր և հեռահաղորդակցություն
 19. Համակարգչային ցանցերի կազմակերպում
 20. Ճարտարագիտական մոդելավորում
 21. Նեյրոնային տեխնոլոգիաներ
 22. Ինտելեկտուալ համակարգեր
 23. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 24. Ծրագրավորման հիմունքներ
 25. Ծրագրային համակարգերի պաշտպանություն
 26. Ծրագրավորման տեխնոլոգիա
 27. Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 28. Ծրագրավորում. NET  միջավայրում
 29. Web-կայքերի ծրագրավորում
 30. Ծրագրային ապահովման նախագծում
 31. Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածք և օգտագործում
 32. Տվյալների հենքերի նախագծում
 33. Համակարգային ծրագրավորում
 34. Ծրագրերի թեստավորում
 35. Համակարգչային ցանցերի ծրագրավորում
 36. Ծրագրավորման միջավայրեր
 37. Մոբայլ կիրառությունների նախագծում

 

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս` 1 պրոֆեսոր, 4 գիտությւոնների թեկնածու, դոցենտ, 1 ավագ դասախոս

Ամբիոնի վարիչ՝  Արմինե Սմբատյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 11:00-15:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ
vahe

Կրթություն

1986-1996թթ. Երևանի թիվ 181 միջնակարգ դպրոց, ոսկե մեդալով:

1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ստացել եմ բակալավրի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

 2000-2002թթ. Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  մագիստատուրա (մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն), ստացել եմ մագիստրոսի աստիճան, մաթեմատիկոսի որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

2002-2005թթ. Երևանի պետական գյուղատնտեսական ինստիտուտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, դասախոս:

2003թ-ից Երևանի Հյուսիսային համալսարան «Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հիմունքներ, Ալգորիթմների տեսություն:

Հրապարակումների ընտրանի

Երկու տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ:

Լեզուններ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:


V MANUKYAN

Կրթություն

1976-1981թթ

Գերազանցության դիպլոմով ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ,,Կիրառական մաթեմատիկա,, ֆակուլտետը ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում:  Դիպլոմային աշխատանքը գրել եմ Դուբնայի ,,Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում,,: Մասնագիտությունս` մաթեմատիկոս, ծրագրավորող:

2013-2015թթ.

ՀԱՊՀ – Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի ասպիրանտուրան, հայցորդ

Գիտականաստիճան, կոչում

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական թեմա-   ,,Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը սկալյար չափանիշների միջոցով,, Ե.13.01 – 18.11.2015թ. վկայագիր՝ Ա N 08063

Դոցենտի գիտական կոչում ,,Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում,, մասնագիտությամբ

 27.007.2016թ. վկայագիր՝ Դ N 03345

Աշխատանքային փորձ

1981-1984 թթ. Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ, ինժեներ,

1984-1986 թթ. Հայկական ՍՍՀ  ԳԱ հաշվողական կենտրոն,  գիտաշխատող

1986-1998 թթ. Երևանի հաշվիչ մեքենաների տեխնիկում, դասախոս (մաթեմատիկա ,

ծրագրավորում, ինֆորմատիկա, թվային մեթոդներ և այլն)           

1999-2001 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական ապահովագրության Պետական Հիմնադրամ, գլխավոր մասնագետ

2002-2005 թթ. Երևանի,,Ջրմուղ-կոյուղի,,  ՓԲԸ, ,,Արաբկիր,,մասնաճյուղ, առևտրային Մենեջեր

2006թ.-առ այսօր. ՀայաստանիԱզգայինՊոլիտեխնիկականՀամալսարան- ՀԱՊՀ

2017թ.-առ այսօր. Հյուսիսային Համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ

Ծրագրավորման հիմունքներ, Ծրագրավորման տեխնոլոգիա, Համակարգային ծրագրավորում, Web կայքերի ծրագրավորում, Օպերացիոն համակարգեր,  Տվյալների բազաների նախագծման տեխնոլոգիաներ, Օբյեկտկողմնորոշված ծրագրավորում՝ Java,  Ծրագրավորում .NET միջավայրում,  Ծրագրավորման թեստավորում:

 

Հրապարակումների ընտրանի

 1. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի կարգավորիչների ընտրությունը կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ // ՀՊՃՀԼրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու. - Երևան, 2014. –Մաս 1. -էջ 134-139:
 2. Манукян В.Г. Проектирование однотипных многомерных систем автоматического регулирования с помощью скалярных критериев // XV Международная научная конференция “Актуальные вопросы современной техники и технологии”, 25 апреля 2014 г. - Россия, Липецк, 2014.- С. 28-33.
 3. Մանուկյան Վ.Հ. Բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի հետազոտումը սկալյար չափանիշների օգնությամբ //ՀՊՃՀ Արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով. Նյութերի ժողովածու. - Երևան, 2014. –էջ 41-45.
 4. Մանուկյան Վ.Հ., Գասպարյան Օ.Ն. Ցիրկուլիանտ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումը դասական մեթոդներով // ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի և ՀԱՊՀ-ի Տեղեկագիր. Տեխն. գիտ. սերիա.-2015.-Հատոր 68, №1.-էջ 73-81:
 5. Մանուկյան Վ.Հ. Պարզ սիմետրիկ կառավարման դասական մեթոդների օգնությամբ // Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի Լրաբեր.-2015.-Հատոր 12, №1.-էջ 149-155:
 6. Մանուկյան Վ.Հ. Կառավարման դասական մեթոդների կիրառմամբ բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծման գրաֆիկական ինտերֆեյս// ՀԱՊՀ Լրաբեր. Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու.Երևան, 2015. –Մաս 1, էջ 153-157
 7. Манукян В.Г. Проектирование и исследование системы управления платформой Стюарта с шестью степенями свободы классическими методами регулирования одномерных систем//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 205-208.
 8. Манукян В.Г. Проектирование регуляторов для гексаподов с помощью скалярных критериев//V Международнаянаучно-практическая конференция «Актуальные проблемы совре-менной науки», Выпуск 5, Том ІI,Ставрополь, РД, 2016.- С. 209-214.
 9. Մանուկյան Վ.Հ. Ազատության վեց աստիճան ունեցող հեքսապոդների բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգերի նախագծումն ու հետազոտումը կառավարման միաչափ համակարգերի դասական մեթոդներով // Երևանի Հյուսիսային Համալսարանի հրատարակչությաւն- միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017. – էջ 326-338

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Главные новости

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Карта

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը