logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել տնտեսագետ կառավարչի մասնագիտության պատասխանատու, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ:

 

Ամբիոնի  գործունեության հիմնական ուղղությունները.

 1. Իրականացնել կրթական ծրագրեր, որոնք ամբիոնի շրջանավարտներին հնարավորություն կտան լինելու ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտի հաջողակ պրակտիկ մասնագետներ:
 2. Իրականացնել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 3. Ուսանողների մոտ զարգացնել տնտեսագիտության և կառավարման՝ որպես մասնագիտության արժևորման և մասնագիտության նկատմամբ  պատասխանատվու­թյան զգացում:
 4. Ընդլայնել ամբիոնի համագործակցության շրջանակները ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը՝

 1. Ազգային հաշիվների համակարգ
 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 3. Աուդիտի հիմունքներ
 4. Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
 5. Ապահովագրական գործ
 6. Առաջնորդություն
 7. Արտադրողական ուժերի տեղաբաշխում
 8. Արտադրության կազմակերպում և պլանավորում
 9. Բանկային հաշվառում
 10. Բանկային մենեջմենթ
 11. Բիզնեսի վիճակագրություն
 12. Բնապահպանման և բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 13. Բորսայական գործ և արժեթղթերի շուկա
 14. Գնագոյացումը շուկայական էկոնոմիկայում
 15. ԳՏԱ կանխատեսման մեթոդները
 16. Ընդհանուր տնտեսագիտություն
 17. Ժողովրդագրության և աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 18. Ինովացիոն կառավարում
 19. Ծառայությունների էկոնոմիկա
 20. Կազմակերպման տեսություն
 21. Կառավարչական հաշվառում
 22. Կառավարչական որոշումների ընդունում   
 23. Կոնտրոլինգ
 24. Կոնֆլիկտների կառավարում
 25. Կորպորատիվ կառավարում
 26. Հակաճգնաժամային կառավարում
 27. Համաշխարհային տնտեսական աշխարհագրություն
 28. Հանրային ծառայություն
 29. Հանրային կառավարում
 30. Հաշվային քաղաքականություն
 31. Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային փաթեթներ
 32. Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
 33. Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 34. Հաշվապահական հաշվառումը հանրային ոլորտում
 35. Հաշվապահական միջազգային ստանդարտներ
 36. Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
 37. ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական աշխարհագրություն
 38. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
 39. Ձեռներեցության հիմունքներ
 40. Ճյուղի տնտեսագիտություն և մենեջմենթ
 41. Մաթմոդելները տնտեսագիտության մեջ
 42. Մակրոտնտեսական կառավարում և կանխատեսում
 43. Մակրոտնտեսական կարգավորում
 44. Մասնագիտության ներածություն
 45. Մարքեթինգի հիմունքներ
 46. Մաքսային քաղաքականություն
 47. Մեգաէկոնոմիկա
 48. Մենեջմենթի հիմունքներ
 49. Միկրոէկոնոմիկա
 50. Միջազգային առևտուր
 51. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 52. Նախագծերի կառավարում
 53. Շինարարության էկոնոմիկա
 54. Որակի կառավարում
 55. Ռազմավարական կառավարում
 56. Ռազմավարական հաշվառում
 57. Ռազմավարական պլանավորում
 58. Ռիսկերի կառավարում
 59. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն
 60. Սպասարկման ոլորտի էկոնոմիկա և կազմակերպում
 61. Սպասարկման ոլորտի կառավարում
 62. Վարչարարության հիմունքներ
 63. Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն
 64. Տնտեսագիտական սոցոլոգիա
 65. Տնտեսագիտության տեսություն
 66. Տնտեսագիտություն
 67. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
 68. Տնտեսական դիվանագիտություն
 69. Տնտեսական մրցակցության կարգավորում      
 70. Տնտեսական ուսմունքների պատմություն
 71. Տնտեսական պատմություն
 72. Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ
 73. Ֆինանսական հաշվառում
 74. Ֆինանսական մենեջմենթ
 75. Ֆինանսական շուկաներ
 76. Ֆինանսներ և վարկ
 77. Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են գիտությունների 5 դոցենտ, 1 պրոֆեսոր, 3 ասիստենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  Ա. Ճուղուրյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ՝ 12:00-14:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


tshghuryan

Կրթություն                       1977-1981                                Հայաստանի պետական տնտեսագիտական   համալսարան,  մագիստրոս  ֆինանսիտի    

1983-1985                                 Մոսկվայի պետական համալսարան, տնտեսագիտության թեկնածու

2000-2002                                 Հայաստանի պետական համալսարանի դոկտորանտուրա, տնտեսագիտության դոկտոր


Աշխատանքային փորձ

2013 – մինչ այժմ                       Երևանի Հյուսիսային համալսարան, պրոֆեսոր

2010- 2012                                   Ավետիք Մկրտչյանի անվ. տնտեսաիրավաբանական  համալսարան, պրոֆեսոր

1986-2010                                    Հայսատանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, դոցենտ

1981-1986                                    ՀՀ կենտկոմի հրատարակչություն, ավագ հաշվապահ   

 

Դասավանդվող  առարկաների  շրջանակ                   

- ֆինանսներ                         

-  կառավարում

 

Հրատարակումների ընտրանի                               

Հաշվապահական հաշվառում, ուս. ձեռ., 2007

Ֆինանսական կառավարում., ուս. ձեռ., 2012

Հանրամատչելի տնտեսագիտություն, 2017

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

poghosyan

Կրթություն

 1990-1995թթ.          Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ինֆորմատիկայի և ԿԱՀ    ֆակուլտետի ուսանող

  2008-2015թթ.           ԵՊՀ / Տնտեսագիտության  տեսության ամբիոնի հայցորդ

  2015-2016                 Եվրոպայի Խորհրդի  Քաղաքական դասընթացների  Երևանյան դպրոց

 

Գիտական աստիճան, կոչում

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական թեմա՝ «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները մարդկային կապիտալի տեսության համատեքստում», 2015թ.

 

Աշխատանքային փորձ

2004թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի  Մարզախաղերի  ամբիոնում՝ կաբինետի վարիչ

2004-2008թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի   Հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

2006-2013թթ.  Համատեղությամբ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի դասախոս

2008-2015թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի   Հասարակագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս

2013-2014թթ. Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի վարիչ

2015թ. առ այսօր ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության Բյուջետային ֆինանսավարման  և ծրագրերի համակարգման վարչության Ծրագրերի համակարգման և գնումների բաժնի պետ

2015թ. առ այսօր համատողությամբ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի դասախոս

Զեկուցումներով հանդես է եկել 8 գիտաժողովների,  անցել է որակավորման  10 դասընթաց, 16 հոդվածների հեղինակ է, մասնակցել է  միջազգային 3 ծրագրի:

 Կարդացվող դասընթացներ

 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Սպասարկման ոլորտի էկոնոմիկա
 • Տեխնոլոգիա
 • Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

Главные новости

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...

Карта

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը