logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

JURIST new rus

2020-2021
ուսումնական տարի
/ առաջին կիսամյակ/ 

  /ԲԱ

     /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                                                                          ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                   I կուրս       լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ.  Հակոբյան Լ.     միանալ դասին
5-6 Համակարգչային գործ Տիգրանյան Ն.
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Ա.
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու  Ջիլավյան Ք.   միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.
5-6      
7-8      
9-10       
չորեքշաբթի 1-2 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.   միանալ դասին
3-4 Պետության և իրավունքի տեսութ. Սայադյան Վ.
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
7-8 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.   միանալ դասին
3-4 Հայաստանի պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
5-6 Արտ.երկր. պետ. և իրավ. պատմութ. Հակոբյան Լ.
7-8 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մանկավարժություն Հարությունյան Ա.   միանալ դասին
3-4  Էկոլոգիա Հակոբյան Լ. 
5-6 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.
7-8      
9-10      

 

                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 II  կուրս                  լս.  
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2
9:30-10:30
Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.   միանալ դասին
3-4
10:40-11:40
Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս.
5-6
12:00-13:00
 ՀՀ մունիցիպալ իրավունք  Պետրոսյան Վ.
7-8
13:10-14:10
 Օտար լեզու  Գրիգորյան Ա.
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան  միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
7-8 Արտ.իրավ.բնակչ.առ.բուժօգ. Բալյան Ա.
       
չորեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան   միանալ դասին
3-4 ՀՀ սահմանադրական իրավ. Վարդանյան Է.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8  Դատական բժշկ. և հոգեբուժ.  Գասպարյան Ա.  
       
հինգշաբթի 1-2
9:30-10:30

     
3-4
10:40-11:40
     
5-6
12:00-13:00
Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գ.   միանալ դասին
7-8
13:10-14:10
Ֆիզդաստիարակություն  Դավթյան Ա.
       
ուրբաթ 1-2 Ֆինանսական իրավունք Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Ֆինանսական իրավունք Ներսիսյան Ա.
5-6      
7-8      
       

 

                                                       ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                    III կուրս              լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2          միանալ դասին
3-4 Վարչ.դատավար.իրավ. Պետրոսյան Վ.
5-6 Քրեակատարող. իրավ. Ալեքսանյան Բ.
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.   միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարութ. Դավթյան Լ.
5-6 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան Ս․
7-8 Մաքսային իրավունք Սարգսյան Լ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4  շաբաթ    
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.  միանալ դասին
7-8 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Նոտարիատ Ներսիսյան Ա.   միանալ դասին
3-4 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.
5-6 Տնտեսագիտություն Խաչատրյան Գ.
7-8 Հռետոր.արվեստ և դատ. Մաճկալյան Մ.
9-10      

 

                                                                                                          ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը IV կուրս   լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.  միանալ դասին
3-4 Կրիմինալիստիկա Ալեքսանյան Բ.
5-6      
7-8      
9-10      
երեքշաբթի 1-2 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան
5-6      
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Միջազգային մասն. իրավ. Վարդանյան Է.  միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական իրավունք Հայրապետյան
5-6 Միջազգային մասն. իրավ. Վարդանյան Է.
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Քրեական դատավարություն Ֆանյան Ա.
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Քրեական իրավունք Ֆանյան Ա.  միանալ դասին
3-4 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.
5-6 Քաղաքացիական դատավ. Ներսիսյան Ա.
7-8 Կրիմինալոգիա Ներսիսյան Ա.
9-10      

 

  /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը    Մագիստրատուրա I կուրս /քաղաքացիական/ լս. Մագիստրատուրա I կուրս /քրեական/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10            
երեքշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան  միանալ             դասին                         
     
3-4 Բաժնետիրական իրավունք Բարխուդարյան      
5-6 Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ․ Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ․ միանալ դասին
7-8 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ.
9-10            
չորեքշաբթի 1-2 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին  Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան  միանալ  դասին
3-4 Մտավոր սեփական. իրավ. Բարխուդարյան Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան 
5-6 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. միանալ  դասին
7-8       Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. միանալ  դասին
9-10            
հինգշաբթի 1-2 Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ․ միանալ դասին Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ․  միանալ  դասին
3-4 Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է.
5-6 Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. Իրավ.մասն.հմտություններ Վարդանյան Է. 
7-8       Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ. հանց. Ռուշանյան Ս.  միանալ  դասին
9-10            
ուրբաթ 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10            

 

                                                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը Մագիստրատուրա II կուրս /քաղաքացիական/ լս. Մագիստրատուրա II կուրս /քրեական/ լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2       Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բարխուդարյան միանալ դասին
3-4       Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բարխուդարյան
5-6       Արտապայմ.պարտավորութ. Հայրապետյան
7-8       Փաստ.տեխն.հետազ.հիմն. Ալեքսանյան Բ.
9-10            
երեքշաբթի 1-2 Միջազգային մարդ. իրավ. Վարդանյան Է. միանալ  դասին Միջազգային մարդ. իրավ. Վարդանյան Է. միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա ՀովհաննիսյանՍ Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս․
չորեքշաբթի 1-2            
3-4            
5-6 Այլընտրանք.պատժ.հիմն. Բաղդասարյան միանալ դասին      
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.      
9-10            
հինգշաբթի 1-2 Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է. միանալ   դասին Մարդու իրավ.եվր.դատ.պր. Վարդանյան Է. միանալ դասին
3-4 Իրավունքի սոցիոլոգիա ՀովհաննիսյանՍ Իրավունքի սոցիոլոգիա Հովհաննիսյան Ս․
5-6 Պայմանագրային իրավունք Բարխուդարյան      
7-8 Արբիտրաժային վարույթ Վահրադյան Է.      
9-10            

 

 

 

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ   II շաբաթ                  լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հ. Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.       միանալ դասին 
3-4 Հայաստանի պետ.և իր.պատմ. Հակոբյան Լ. Հայաստանի պետ.և իր.պատմ. Հակոբյան Լ.
5-6 Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք. Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.
7-8 Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս. Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.
9-10          
երեքշաբթի 1-2     Ռուսաց լեզու Ջիլավյան Ք.   միանալ դասին    
3-4     Հայաստանի պետ.և իր.պատմ. Հակոբյան Լ.
5-6     Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.
7-8     Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
9-10          
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Ն. Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս․   միանալ դասին   
3-4 Հայաստանի պետ.և իր.պատմ. Հակոբյան Լ. Հայաստանի պետ.և իր.պատմ. Հակոբյան Լ.
5-6 Պետության և իրավունքի տես. Սայադյան Վ. Պետության և իրավունքի տես. Սայադյան Վ.
7-8          
9-10          
հինգշաբթի 1-2 Բնագիտ.ժամ.հայեցակարգ. Հակոբյան Լ. Բնագիտ.ժամ.հայեցակարգ. Հակոբյան Լ.  միանալ դասին   
3-4 Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն. Հայոց լեզու  Մկրտչյան Ն.
5-6          
7-8          
9-10          
ուրբաթ 1-2 Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս․ Տրամաբանություն Հովհաննիսյան Ս․   միանալ դասին    
3-4 Պետության և իրավունքի տես. Սայադյան Վ. Օտար լեզու Գրիգորյան Ա.
5-6 Պետության և իրավունքի տես. Սայադյան Վ. Իրավապահ մարմինները ՀՀ-ում Բարխուդարյան Ս.
7-8 Օտար լեզու Գրիգորյան Ա. Հայոց պատմություն Դավթյան Հ.
9-10          
/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/  / ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

                                                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լս.  II շաբաթ  լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2            
3-4            
5-6       Գիտական սեմինար Բարխուդարյան միանալ դասին
7-8            
երեքշաբթի 1-2            
3-4            
5-6 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. միանալ դասին Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. միանալ դասին  
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ
9-10 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան   Մտավոր սեփական.իրավունք Բարխուդարյան  միանալ դասին
չորեքշաբթի 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10       Մտ․ սեփական.իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին  
1112         Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան
հինգշաբթի 1-2            
3-4       Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին
5-6       Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս
7-8 Մտ․ սեփական.իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին   Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս
9-10 Բաժնետիրական իրավունք Բարխուդարյան Բաժնետիրական իրավունք Բարխուդարյան
ուրբաթ 1-2            
3-4            
5-6            
7-8 Մտ․ սեփական.իրավունք Բարխուդարյան միանալ դասին        
9-10 Գործարարական իրավունք Բարխուդարյան      

 

                                                                                                 ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը  I շաբաթ լս.  II շաբաթ  լս.
առարկան դասախոսը առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. միանալ դասին   Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալ դասին   
3-4 Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան 
5-6       Գիտական սեմինար Բարխուդարյան
7-8            
9-10            
երեքշաբթի 1-2       Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. միանալ դասին  
3-4 Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս. միանալ  դասին Տնտ.գործ.դեմ ուղղվ.հանց. Ռուշանյան Ս.
5-6 Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. Համեմատ.իրավագիտություն Սարգսյան Լ. միանալ դասին   
7-8 Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ.
9-10            
չորեքշաբթի 1-2            
3-4            
5-6            
7-8            
9-10            
հինգշաբթի 1-2       Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալ դասին    
3-4       Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան 
5-6       Իրավունքի փիլիսոփայութ. Հովհաննիսյան Ս
7-8       Իրավունքի փիլիսոփայութ. ՀովհաննիսյանՍ
9-10            
ուրբաթ 1-2            
3-4            
5-6            
7-8 Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալ դասին                             Նախ.հիմն.քրեակ.դատավ. Բաղդասարյան  միանալ դասին  
9-10 Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան  Պաշտպ.իրակ.քրեակ.գործ Բաղդասարյան 

Հայտարարություններ

Արդյունավետ մեթոդներ՝ առցանց տիրույթում

30.11.2020
Արդյունավետ մեթոդներ՝ առցանց տիրույթում

Հարգելի գործընկերներ, մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (...

Հայտարարություն

30.11.2020
Հայտարարություն

Հարգելի՛ ուսանողներ և դասախոսներ Առկա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի...

Գնահատեք իրավագիտության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը