logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

693 enseignement superieur public

16 апреля 2018 г. в Национальном клубе прессы прошла встреча с экспертами армянских и российских высших учебных заведений по вопросу  результатов и последствий членства Армении в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе. На встрече участвовали преподаватели  Российского экономического университета имени Плеханова и Ереванского Северного университета.

Доценты Российского экономического университета имени Плеханова (город Москва) Артак Григорян и Григор Григорян и проф.Ереванского Северного университета Армен Чухурян и Грайр Анисян выступили с речью за усиление связей между государственными и экономическими субъектами Армении и других стран ЕАЭС, в первую очередь России. По словам Артака Григоряна, «несмотря на экономический кризис, существует большой неиспользованный потенциал для экономики Армении, который можно и нужно использовать, выходя на большой евразийский рынок». Грайр Анисян также согласился с ним, отметив, что для Армении в первую очередь важно усилить туристический бизнес, тем более, что эта отрасль экономики в прошлом году получила новый стимул развития снятием барьеров для граждан России посетить страну по национальным паспортам.

Հայտարարություններ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

20.09.2018
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻՆ

Հյուսիսային համալսարանի գիտական հետազոտությունների, նորարարական ծրագրերի և հետբ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

17.09.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հնարավորություն է տրվում մասնակցելու միջազգային փոխանակման ծրագրին 2018թ. Երևան...

Главные новости