logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

zinvor

Հարգելի գործընկերներ և ուսանողներ,
Նկատի ունենալով առաջնագծին օգնություն տրամադրելու ձեր առաջարկները՝ բուհի ուսխորհուրդն ու հասարակայնության հետ կապերի բաժինը (այսուհետ՝ Կազմակերպիչներ) գործընթացի թափանցիկությունը, հրապարակայնությունն ու հասցեականությունն ապահովելու նպատակով ստանձնում են այդ գործընթացի կազմակերպումը: Մասնավորապես, անվանական ցուցակագրմամբ (օժանդակություն տրամադրողի անհատական տվյալներ, տրամադրվող օժանադակության չափ) դասախոսներն ու վարչական կազմի ներկայացուցիչները կարող են սեպտեմբերի 29-ից 3-օրյա ժամկետում իրենց նախաձեռնած ֆինանսական աջակցությունը հավաքագրման նպատակով տրամադրել համալսարանի քարտուղարություն, իսկ ուսանողները՝ ֆակուլտետների ուսխորհրդի նախագահներին: Նշված ժամկետի ավարտից հետո քարտուղարության պատասխանատուն և ֆակուլտետների ուսխորհրդի նախագահները համապատասխան ամփոփ ցուցակները և օժանդակության միջոցները կտրամադրեն Կազմակերպիչներին, ովքեր հնարավոր սեղմ ժամկետում նշված միջոցները կուղղեն տվյալ պահին առավել հրատապ և պահանջված օժանդակությանը: Գործընթացի հաշվետվողականությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով համալսարանի կայքէջում կզետեղվի բացվածքային տեղեկատվություն՝ հավաքագրված միջոցների օգտագործման վերաբերյալ:

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Главные новости