logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

heravargirq

2018 թվականին Հյուսիսային համալսարանի գիտխորհրդի երաշխավորությամբ  լույս տեսավ «Հեռավար ուսուցում» ձեռնարկը, որը, եթե անկեղծ լինենք, շատերիս համար գուցեև կիրառական քիչ նշանակություն ուներ այդ պահին: Ու թեպետ բուհում արդեն իսկ ձևավորվել էր հեռավար ուսուցման լսարանը՝ հագեցած նորագույն տեխնիկայով, իսկ երեսուն դասախոս վերապատրաստումներ էին անցել moodle ծրագրով, տնտեսագիտության ֆակուլտետն էլ միջանկյալ ու ամփոփիչ քննություններն հաջողությամբ անցկացնում էր հեռավար ուսուցման moodle համակարգով, այնուհանդերձ, ձեռնարկը արժևորելու, կիրառական նշանակությունը  գնահատելու պահը թերևս այսօր է, քանի որ արտակարգ դրությամբ պայմանավորված Հյուսիսային համալսարանը ևս կրթությունը կազմակերպում է առցանց եղանակով:  Ձեռնարկը նախատեսված է հեռավար ուսուցման համակարգում ներգրավված դերակատարների՝  կրթական հաստատությունների ղեկավարների և դասավանդողների համար, որտեղ հանգամանալից ներկայացված են հեռավար ուսուցման զարգացման միտումները, տեղական ու միջազգային փորձը, մեթոդաբանական առանձնահատկությունները, եղանակներն ու ձևերը, գործընթացի կառավարման բնութագիրը, հարթակի ձևավորման վերլուծությունը, ակադեմիական էթիկան և ազնվությունը, որակի ներքին ապահովման համակարգը և գործընթացի կանոնակարգումը: Կուզենայինք առանձնացնել և դասավանդողների ուշադրությանը ներկայացնել «Հեռավար ուսուցման մեթոդաբանական առանձնահատկությունները» բաժինը, որտեղ ներկայացված են հեռավար ուսուցման փոխներգործուն մի շարք կիրառելի մեթոդներ՝

  1. Անհատականացված դասավանդման և ուսուցման մեթոդը, որին բնորոշ են մեկ սովորողի, խորհրդակցություն ստացող ուսանողի, մեկ դասավանդողի («Մեկին մեկ» ուսուցում) փոխհարաբերությունները:
  2. Դասավանդողի կողմից ուսումնական նյութի շարադրման մեթոդը, որի դեպքում սովորողները հաղորդակցման մեջ ակտիվ դեր չեն կատարում(«Մեկը շատերին» ուսուցումը):
  3. Ուսուցման գործընթացի բոլոր մասնակիցների միջև ակտիվ հաղորդակցման մեթոդը(«Բոլորը բոլորին» ուսուցում):
  4. Նախագծերի մեթոդը ենթադրում է ուսուցման համալիր գործընթաց, ինչը սովորողին թույլ է տալիս դրսևորել ինքնուրույնություն նախագծման, պլանավորման, կազմակերպման և իր գիտաճանաչողական գործունեության վերահսկողության նկատմամբ:

Ներկայացված մեթոդների շարքը կարելի է շարունակել,  դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառումը հեռավար ուսուցումը կդարձնի առավել հետաքրքիր ու արդյունավետ՝ սովորողներին  մղելով ինքնուրույն, հետազոտական աշխատանքների:

«Հեռավար ուսուցում» ձեռնարկը կարող է դառնալ առցանց ուսուցմամբ դասավանդողների սեղանի գիրքը:

                                                                                                                                                                     Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

varda

 

«Սեր առաջին բայթից». այսպես են բնութագրել zoom հարթակի հիմնադիրներն իրենց առաջին առցանց հանդիպումներից մեկը՝ նկատի ունենալով դրա տեխնիկական բարձր որակը, կոնֆերանսի արդյունավետությունն ու մասնակիցների ակտիվությունն ու հիացմունքը: Սխալված չենք լինի, եթե կրկնենք նույնը: Հունիսի 22-ից բուհի բոլոր ֆակուլտետներում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա բաժիններում առցանց ուսուցումը կազմակերպվում է բացառապես zoom հավելվածի միջոցով: Դասերն ընթանում են ըստ դասացուցակների, դեկանատի աշխատակիցները պարբերաբար նշում են բացակաների անունները՝ պարզելու առցանց տիրույթում նրանց անհասանելության պատճառները և անհրաժեշտության դեպքում օգնություն ցուցաբերելու համար: Ուսանողները, հաղթահարելով հեռավար ուսուցման սկզբնական շրջանի տեխնիկական և այլ բնույթի դժվարություններ, արդեն իրենց տանտերեր են զգում՝ օգտագործելով հավելվածի մի շարք հնարավորություններ: Ուրախությամբ պետք է նշել , որ առցանց ուսուցումը խթանել է նաև բազմաթիվ ուսանողների՝ հետազոտական, ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու ունակությունը: Առաջիկայում կանցկացվեն նաև բաց դասեր:

avartakan pasht

Հյուսիսային համալսարանի կյանքում մի կարևոր փուլ ևս ամփոփվեց հաջողությամբ։ Ավարտական աշխատանքների և մագիստրական թեզերի առցանց պաշտպանությունը, կարելի է ասել,  յուրօրինակ քննություն էր բուհի ղեկավարության, դասախոսական և ուսանողական կազմի համար՝ արտակարգ դրության մեջ արագորեն կողմնորոշվելու, ինքնակազմակերպվելու, բոլոր ռեսուրսները լիարժեքորեն օգտագործելու, նոր ու արդյունավետ լուծումներ գտնելու, կառավարչական բոլորովին այլ որակներ դրսևորելու առումով։ Հենց այս  հատկությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ երեք ամիս շարունակ հեռավար կրթության մի շարք տարբերակներ կիրառել՝  բուհում կրթության շարունակականությունը ապահովելու, բավարար արդյունք ստանալու  համար։  Եվ եթե սկզբնական շրջանում ընդունելի էին և հաջողությամբ կիրառվեցին հաղորդակցման  հասանելի տարբերակները՝ viber, messenger, zoom, էլեկտրոնային փոստ, այսօր արդեն ռեկտոր Մհեր Մակիչյանի հրամանով հեռակա ուսուցումը կազմակերպվում է բացառապես zoom հավելվածի միջոցով, որում  ներգրավված են բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր ուսանողները։

Գաղտնիք չէ, որ համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված արտակարգ դրություն սահմանելուց հետո հատկապես կրթական համակարգում հարկ եղավ արագորեն վերակազմակերպվելու, ընդունելու առցանց կրթության մարտահրավերները, մշակելու կամ էլ յուրացնելու ուսուցման նոր մեթոդաբանություն, տիրապետելու  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների՝ հեռավար կրթության կազմակերպման անհրաժեշտ միջոցներին և այդ ամենը կյանքի կոչել համառությամբ ու ստեղծագործական մոտեցմամբ։ Իսկ այսօր, երբ համալսարանում արդեն իսկ ամփոփվել է 2020 ուսումնական տարվա առկա կրթության երկրորդ կիսամյակը, երբ բոլոր ֆակուլտետներում հաջողությամբ իրականացվել են ավարտական աշխատանքների և մագիստրական թեզերի պաշտպանությունները, կարող ենք փաստել, որ  Հյուսիսային համալսարանը հաջողությամբ ու պատվախնդրորեն հաղթահարեց առցանց ուսուցման առաջադրած մարտահրավերները,  և հիմա արդեն առավել համակարգված, միասնական, վերահսկելի ու հաշվետվողականությունն ապահովող կրթություն է իրականացնում zoom հավելվածով հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար։

Փաստենք նաև, որ դրամաշնորհային ծրագրով բուհում ձևավորված հեռավար ուսուցման moodle համակարգով ևս ուսուցում  է կազմակերպում տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար։ Բուհի տեխնիկական անձնակազմի բարեխիղճ ու սրտացած աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ վերականգնել դեռևս մարտի սկզբին հակերային հարձակումից վնասված moodle համակարգում ներդրված շտեմարանների հսկայական պաշարը և շարունակել կրթությունն այդ հավելվածով։ Առաջիկայում  դրանում կներգրավվեն նաև համալսարանի մյուս ֆակուլտետների ուսանողները։

Եվ այս ամբողջ ընթացքում անընդհատ շնորհակալական նամակներ ենք ստացել համալսարանի, բժշկական քոլեջի ուսանողներից,  ավագ դպրոցի սաներից ու  նրանց ծնողներից` դասախոսներին և բուհի ղեկավարությանն ուղղված ջերմ խոսքերով։ Ուստի մենք էլ մեկ անգամ ևս շնորհակալություն ենք հայտնում բարեխիղճ, սրտացավ ու հմուտ դասախոսներին՝ նոր մարտահրավերներին հաջողությամբ դիմակայելու և դրանցից հաղթանակած դուրս գալու համար։ Ուսանողներին՝  պարտաճանաչության, ուսումնատենչության ու իրենց ներուժը հնարավորինս բացահայտելու համար։ Բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին ու աշխատակիցներին (պրոռեկտորներ, դեկաններ՝ իրենց օգնականներով, ամբիոնի վարիչներ, տեխնիկական անձնակազմ, ուսումնական վարչություն, որակի ապահովման վարչություն, շրջանավարտների կարիերայի ու պրակտիկայի կենտրոն)՝ կազմակերպչական անթերի մոտեցման ու բոլոր հարցերում դասախոսների և ուսանողների կողքին լինելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև բուհի ղեկավարությանը՝ ուսանողա- և դասախոսակենտրոն մոտեցման,  վարչարարական արդյունավետ լուծումների  և ծագած խնդիրները շուտափույթ հարթելու համար։ Թերևս նաև սա է Հյուսիսային համալսարանի հաջողության գաղտնիքը՝ համախմբվել նպատակի շուրջ և ներդնել բոլոր ուժերը՝ հանուն այդ նպատակի իրագործման՝ ի շահ յուրաքանչյուրի։

                                                                                                                                                                                                                              Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Главные новости