logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

tnt1      tnt2

Տնտեսագիտության  կառավարման ու ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում ընթանում է  ավարտական աշխատանքների ու մագիստրական թեզերի առցանց պաշտպանությունը: Լինելով համալսարանի առաջատար ու կազմակերպված  ֆակուլտետներից մեկը՝ այս պատասխանատու և բախտորոշ պահին էլ դրսևորվում են ստորաբաժանման և աշխատակիցների, և սովորողների  լավագույն կողմերը: Պաշտպանությունն անցկացվում է ընդունված կարգի համաձայն՝ հանձնաժողովի անդամները ուսումնասիրում են ուսանողների սահիկահանդեսները, այնուհետև վերջիններս հանգամանալից  ելույթով մանրամասնում են իրենց ուսումնասիրությունների ու հետազոտական աշխատանքների ընթացքի ու արդյունքների մասին: Գնահատելիս կարևորվում են նաև ավարտական աշխատանքների ու մագիստրական թեզերի ղեկավարների ու ընդդիմախոսների կարծիքները:

Տեխնիկական անթերի սպասարկումը, հանձնաժողովի անդամների անաչառ, բայց և սրտացավ վերաբերմունքը առցանց հարթակում ստեղծել է  փոխըմբռնման, գիտելիքների դրսևորման այնպիսի մթնոլորտ, որն առհասարակ  բնորոշ է տնտեսագիտության  կառավարման ու ինֆորմատիկայի ֆակուլտետին: 

 

Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

1     vooak 2

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած ուսումնական հաստատությունների որակի ներքին ապահովման համակարգերի գործունեության մշտադիտարկման շրջանակներում հունիսի 18-ին Zoom հարթակում առցանց քննարկում է անցկացվում ՈԱԱԿ փորձագետների և համալսարանի շահակիցների միջև: Հանդիպումներն ունեն լայն ընդգրկում, դրանում ներառված են տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու աշխատակիցներ, ամբիոնի վարիչներ, դասախոսական կազմից ներկայացուցիչներ և ուսանողներ:   

Արդեն իսկ ավարտվել են քննարկումները ռեկտորի, պրոռեկտորի և բուհի որակի ապահովման բաժնի պատասխանատուների հետ: Արծարծվող հարցերը հիմնականում վերաբերում էին առցանց ուսուցման կազմակերպման խնդիրներին, համալսարանի՝ արտակարգ դրությամբ պայմանավորված հեռավար ուսուցման իրականացման  առանձնահատկություններին, դրանում դասախոսական կազմի և ուսանողության մասնակցությանը, դասընթացների արդյունավետությանը, գնահատման կարգին,  վեր հանված թերություններին ու դրանց լուծմանն ուղղությամբ  բուհի ղեկավարության ձեռնարկած քայլերին:

Այս պահին ընթանում են քննարկումներ դասախոսական կազմի ներկայացուցիչների հետ:

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Library 03

 Արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված՝ Հյուսիսային համալսարանում մարտ ամսից բոլոր ֆակուլտետներում առկա ուսուցման դասերն անցկացվել են առցանց եղանակով: Օգտագործելով հեռավար ուսուցման բոլոր հնարավոր հարթակները՝ ոչ միայն հաջողությամբ կազմակերպվեցին դասերը, այլև ստուգարքներն ու քննությունները:  Իսկ ավարտական աշխատանքների ու մագիստրական թեզերի պաշտպանություններն անցնում են տեխնիկապես անթերի մակարդակով՝ հնարավորություն տալով ուսանողներին լավագույնս դրսևորելու իրենց գիտելիքները: Ավելորդ է ասելը, որ նման արդյունքը պայմանավորված է համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների համակցված աշխատանքով, երբ յուրաքանչյուր աշխատակից՝ տեխնիկական անձնակազմից մինչև դասախոս, դեկան ու ամբիոնի վարիչ, արդեն իսկ հմտորեն տիրապետում է նորագույն տեխնոլոգիաների, մասնավորապես հեռավար դասընթացներ անցկացնելու առանձնահատկություններին:

Նկատի ունենալով հանրապետությունում համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության երկարաձգումը՝ հունիսի 15-ին Հյուսիսային համալսարանում անցկացված ռեկտորատի նիստում որոշում ընդունվեց շարունակել առցանց դասավանդումը նաև հեռակա ուսուցման համակարգում: Այսպիսով, տեղեկացնում ենք, որ բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 1-4 կուրսերի և մագիստրոսի կրթական ծրագրի 1-2 կուրսերի երկրորդ կիսամյակի դասերը կանցկացվեն հունիսի 22-ից մինչև հուլիսի 8-ը: Քննաշրջանը սահմանվել է հուլիսի 9-18-ը: Մինչ առցանց հանդիպում:

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Главные новости