logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

education quality rus

To create a new Text Separator Menu Item: Select Menus → [name of the menu] from the drop-down menu on the back-end of ...

Հայտարարություններ

Առցանց բաց դասախոսություն

11.07.2020
Առցանց բաց դասախոսություն

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4